Zvolte si oblast:

Profesionalizace platformy uMĚNÍM

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 11. 7. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuProfesionalizace platformy uMĚNÍM
Číslo projektuKU-CB1-018
Realizátor projektu

uMĚNÍM – Platforma pro kreativní učení, z.s.

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s.

Status

Předpokládaná doba realizace: 03/2021 – 08/2022

Další informace

Cílová skupina: Umělci, veřejnost, děti a mládež (0-17 let)

Webové stránky: https://umenim.cz/

Sociální sítě: https://www.facebook.com/platformaumenim/https://twitter.com/PlatformaUmenim

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 420 200 Kč

Schválený grant

1 278 180 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Obsahem projektu je profesionalizace platformy uMĚNÍM, první české platformy pro dialog mezi kulturou a vzděláváním. Projekt zprofesionalizuje platformu uMĚNÍM, díky čemuž začne v České republice působit silný, stabilní partner rozvíjející mezioborovou spolupráci umění a vzdělávání s významnými benefity pro obě oblasti.

Projekt umožňuje (skrz nastavení procesů pro spolupráci pracovních skupin, odborný rozvoj členů, rozvoj advokační činnosti, nastavení komunikační a fundraisingové strategie) realizovat mediační a advokační potenciál platformy.

Z realizace projektu budou dlouhodobě těžit profesionální umělci a aktéři z kreativních průmyslů, kteří získají přístup k novým pracovním příležitostem, zástupci veřejné správy (politici, úředníci, zřizovatelé škol), kteří získají přístup k expertíze kulturních oborů, školy, učitelé, žáci, studenti, děti ze znevýhodněných sociálních skupin, kterým umožní přístup ke kvalitnějšímu vzdělávání. Pro členy platformy je projekt významný z hlediska rozvoje dovedností jejich pracovníků.

V rámci projektu bude prezentován, propagován a obhajován fenomén kreativního učení a mezioborové spolupráce mezi umělci, kulturními organizacemi, školy a subjekty veřejné správy. Díky projektu by mělo dojít k rozvoji klíčových kompetencí u žáků, zkvalitnění výuky jak pro žáky, tak pro jejich rodiče, k motivaci vzdělávacích institucí a orgánů veřejné správy ke spolupráci a k pozitivnímu dopadu na rozvoj měst a místních komunit.