Zvolte si oblast:

Pozastavení příjmu žádostí o grant do 4. otevřené výzvy z Fondu pro bilaterální vztahy

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR (NKM) předpokládá, že alokace 4. otevřené výzvy z Fondu pro bilaterální vztahy bude brzy pro velký zájem vyčerpána. Z tohoto důvodu NKM pozastavuje 31. 1. 2023 v 10 hodin příjem žádostí o grant. Počínaje tímto okamžikem není možné v IS CEDR překládat žádosti o grant, nicméně výzvy bude v IS CEDR nadále viditelná.

Pokud by byly k dispozici další zdroje (např. z úspor) a došlo k navýšení alokace výzvy, bude podání žádostí o grant opět umožněno. NKM bude o tomto kroku informovat na webu www.eeagrants.cz.