Zvolte si oblast:

Aktuality

Informace k EHP a Norským fondům. Časové fáze, programy, postupy žádostí o grant a další související informace. Chronologicky řazená data.

ilustrace

Aktualizováno

Vyhlášení 4. otevřené výzvy z Fondu pro bilaterální vztahy

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlásilo dne 28. dubna 2022 čtvrtou otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy. 

Aktualizováno

Příručka pro příjemce grantů financovaných z programů Zdraví, Kultura, Řadná správa, Lidská práva a Spravedlnost

Ministerstvo financí - Zprostředkovatel programů vydává Příručku pro příjemce grantů financovaných z programů Zdraví, Kultura, Řádná správa, Lidská práva a Spravedlnost. Aktualizace proběhla 3. 10. 2022.

V návaznosti na aktualizaci Komunikačního a design manuálu (prosinec 2021) byla aktualizována příloha 01 Pokyny pro publicitu.

Aktualizováno

Jaké jsou výsledky diskusí o podpoře začleňování Romů z programů financovaných Fondy EHP a Norska?

Ve čtvrtek 19. května se konal diskusní kulatý stůl, který byl zaměřen na aktuální zkušenosti se začleňováním Romů do společnosti za pomoci prostředků vynakládaných z Fondů EHP a Norska. Akce byla první svého druhu s účastí všech zainteresovaných stran, ze které vzešlo mnoho podnětů. Ty bude možné v budoucnu využít při dalším směřování pomoci z Fondů EHP a Norska.