Zvolte si oblast:

UKONČENÍ 4. otevřené výzvy z Fondu pro bilaterální vztahy

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 18. 5. 2024 14:00
 • aktualizovaná verze
 • aktualizován text
 • Seznam předložených žádostí
 • Aktualizován seznam žádostí
 • Aktualizace přílohy č. 1
 • Aktualizace textu
 • Aktualizace textu (doplnění přílohy, spuštění výzvy)
 • výměna přílohy - schválené žádosti
 • Aktualizace (název aktuality, zvýraznění)
 • výměna přílohy - schválené žádosti
 • výměna přílohy - schválené žádosti
 • Aktualizace (název - znovuotevření výzvy, změna objemu fin.prostředků, aktualizována příloha 4.otevřená výzva)
 • Výzva ukončena
 • úprava nadpisu
 • Nová příloha

4. otevřená výzva z Fondu pro bilaterální vztahy byla ukončena dne 31. prosince 2023.

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlásilo dne 28. dubna 2022 čtvrtou otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy. Výzva byla ukončena dne 31. prosince 2023.

Fond pro bilaterální vztahy byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi Českou republikou a Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem (dále jen “donorské státy”) a slouží jako flexibilní zdroj financování široké škály iniciativ společného zájmu, a to pro subjekty z ČR i z donorských států. 

Celkový objem finančních prostředků pro 4. otevřenou výzvu činí 23 892 222 Kč (977 187 EUR).  Alokace výzvy byla rozhodnutím JCBF postupně třikrát navýšena, naposledy v červenci 2023 o dodatečnou částku 6 777 235 Kč (277 187 EUR).

Žádosti o grant mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 31. prosince 2023, nebo do vyčerpání alokace výzvy. 

Žádosti je nutné předkládat v angličtině a pouze elektronicky prostřednictvím informačního systému CEDR.

4. otevřená výzva je zaměřena na spolupráci subjektů z ČR a Norska. Partnerství se subjektem z Norska je tedy povinné. Spolupráce mezi ČR a Islandem nebo Lichtenštejnskem bude umožněna za předpokladu splnění povinného partnerství se subjektem z Norska.

Úplný text výzvy je spolu s Pokyny pro žadatele a konečné příjemce, vč. příloh ke stažení na této stránce.

Dokumenty ke stažení