Zvolte si oblast:

#OurStories: Mentorink usnadňuje odsouzeným návrat do světa bez mříží

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 14. 6. 2023
  • Publikace tabulky s informacemi o projektu

Projekt VOL Mentorink pomáhá lidem ve výkonu trestu odnětí svobody zorientovat se ve společnosti

 

S vysokou mírou recidivy pachatelů trestných činů v České republice se rozhodla bojovat nezisková organizace Volonté Czech. Ta v pěti českých věznicích v rámci pilotního projektu VOL Mentorink provází klienty při jejich cestě na svobodu. 
 

Odsouzený ve věznici Jiřice - Ženská věznice Světlá nad Sázavou

Odsouzený ve věznici Jiřice              Věznice Světlá nad Sázavou

Jak vypadá provázení na svobodu?
 

„Pomáháme s veškerými problémy a životními situacemi klientů: s financemi včetně dluhů a insolvence, rodinnými vztahy – máme mediátora, který řeší různé konflikty v rodině, právníky, kteří se zabývají pěstounskou péčí. Zajišťujeme rekvalifikace, kurzy, zájemcům o vzdělávání zajistíme jazykové učebnice, ale třeba i autoškolu,“ popisuje mentorka Eva Panská, která se stará o klientky v ženské věznici ve Světlé nad Sázavou. Mentorink probíhá zhruba půl roku před propuštěním a půl roku po něm. „Mám ale klientku, která už je delší dobu na svobodě a volá mi stále. Klientkám dávám kromě rad potřebných do života po výstupu z výkonu trestu také podporu a empatii. Ta je v téhle práci hodně důležitá,“ dodává mentorka.

O práci s vězněnými vypráví Eva Panská, mentorka Volonté Czech o.p.s.

„Projekt je vlastně takovou pilotáží toho, co bychom měli i nadále dělat a co by mělo být součástí legislativního systému v České republice, tedy doprovázení po propuštění na svobodu. Jak se společnost proměňuje, většina propuštěných lidí se v ní vůbec neumí orientovat – nevědí, že si mohou koupit z mobilu jízdenku na vlak a že  v některých dopravních společnostech to dokonce ani jinak nejde. A je potom škoda, když už s nimi začínáme pracovat v průběhu výkonu trestu a vše se jeví na dobré cestě, abychom nepokračovali dále a po propuštění tu nebyl někdo, kdo s nimi pracuje,“ vysvětluje důležitost práce mentorů a mentorek ředitelka ženské věznice ve Světlé nad Sázavou Monika Myšičková.

Monika Myšičková, ředitelka ženské věznice ve Světlé nad Sázavou

Monika Myšičková, ředitelka ženské věznice ve Světlé nad Sázavou

Obavy ze života „venku“

Starosti a obavy lidí za mřížemi shrnuje Milena Kuchšová, která se na propuštění teprve připravuje: „Je to pro nás velká změna, máme tady jistoty. Člověk vyjde ven, čeká ho hodně starostí, mnoho práce. Proto je to, že se člověk může poradit s mentorkou, psychická podpora a povzbuzení do dalšího života hodně důležité pro lidi, co jdou ven.“ 
Paní Milena si na své propuštění musí ještě pár měsíců počkat. Z opačné stany už mentorink hodnotí slečna Aneta N.: „Mentorink mi přinesl hlavně orientaci v dluzích. Pomohl mi ale i se vzděláváním, po propuštění jsem byla na počítačových kurzech. Mám i práci. Tu jsem si sice sehnala sama, ale mentorink mi dal potřebné sebevědomí, abych to zkoušela pořád dál a dál, i když mě různí zaměstnavatelé odmítli. Dostala jsem i kontakty na různé firmy, kterým záznam v trestním rejstříku nevadí. Teď pracuju v pekárně a neměnila bych. Můj život je mnohem klidnější, spokojený. Řeším běžné starosti.“ 

Práce s odsouzenými, věznice Jiřice

Práce s odsouzenými, věznice Jiřice

Projekt si pochvaluje i ředitelka věznice: „Projekt je unikátní v tom, že můžeme odsouzené ženy začít připravovat tady ve věznici na cestu, která bude následovat po propuštění, a to je velmi důležité. Oceňujeme spolupráci s neziskovým sektorem. S Volonté Czech, což je náš dlouhodobý a velmi kvalitní partner, spolupracujeme při přípravě odsouzených žen na propuštění z výkonu trestu. Ženy po propuštění mají totiž často problémy vůbec situaci venku zvládnout a potřebují provázení. Snažíme se identifikovat rizika vyplývající z trestné činnosti, velmi často je to drogová závislost, ale skoro úplně vždy jsou to dluhy. Spouštěčem může být například i špatný vztah v rodině, s rodiči nebo partnerem.“  Podle Moniky Myšičkové jsou pak sekundárními oběťmi trestné činnosti i děti, které matka zanechává při výkonu trestu doma: „Mnohdy stačí velmi málo a u ženy po propuštění předejdeme díky mentorinku další recidivě. A zabráníme tak tomu, že děti maminku ztratí na další dobu,“ dodává.

Dětské hřiště ve věznici Světlá nad Sázavou

Dětské hřiště ve věznici Světlá nad Sázavou

Do projektu se zapojilo pět věznic. Kromě ženské věznice ve Světlé nad Sázavou jsou to ještě věznice v Jiřicích, Kynšperku, Hradci Králové a Všehrdech. Celkem má v rámci pilotního projektu  mentorinkem projít 150 odsouzených. Projekt je realizován ve spolupráci s norským partnerem - společností Åpenthet.

Běh proti předsudkům – běh se žlutou stužkou

Podpoře odsouzených a propuštěných se věnují i další projekty a akce, například  Běh se žlutou stužkou (Yellow Ribbon Run). Ve Světlé nad Sázavou se v dubnu uskutečnilo lokální kolo. Hlavní běh, již 8. ročník, se bude konat 20. června 2023 v Praze Řepích. 

Běh k nám přišel ze Singapuru, kde běhávají zaměstnanci věznic na podporu zaměstnávání odsouzených. V České republice však běhají jak zaměstnanci, tak i současní či bývalí odsouzení. „Na místě v podstatě nepoznáte, kdo je kdo,“ směje se ředitelka věznice Myšičková. Běh se snaží upozornit na rizika související s pácháním trestné činnosti a jeho dopady na život. Podporuje také zaměstnávání odsouzených žen i mužů, motivuje je k práci a k získávání pracovních návyků.

Běh proti předsudkům - běh se žlutou stužkou ve Světlé nad Sázavou, duben 2023

Běh proti předsudkům - běh se žlutou stužkou ve Světlé nad Sázavou, duben 2023

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=ebXoDC6yVwQ 
Projekt VOL Mentorink je podpořen Norskými fondy prostřednictvím programu Spravedlnost. Cílem programu je lepší nápravný systém. Podporuje systémová opatření v oblastech péče o vězněné a propuštěné osoby. Programy zacházení s odsouzenými mají za cíl v dlouhodobém horizontu snížit užívání drog, zvýšit motivaci ke změně, podpořit reintegrační aktivity a zvýšit odbornou kvalifikaci osob při výkonu trestu.

Název projektu: VOL Mentorink
Realizátor projektu: Volonté Czech, o.p.s.
Partneři projektu: Åpenthet AS (NO), ProEduCo s.r.o.  
Program: Spravedlnost
Grant: 5 293 244 Kč
Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je vytvořit odpovídající podmínky pro resocializaci a reintegraci klientů vracejících se na svobodu z výkonu trestu odnětí svobody, podpořit je v pozitivních stránkách jejich rozvoje a aktivovat je k řešení jejich problémů a změně vedoucí k zabránění recidivy.