Zvolte si oblast:

Památník holokaustu v Letech u Písku - vzpomínka i naděje

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Muzeum romské kultury otevřelo Památník holokaustu Romů a Sintů v Letech u Písku. Tento vzácný okamžik historického uznání je výsledkem podpory ze strany Fondu EHP a Norska. Je projevem úcty k minulosti a zároveň nese naději do budoucnosti. Otevření tohoto památníku představuje zásadní krok směrem k uznání a připomenutí historie romských a sintských komunit, přičemž osvětluje temné kapitoly minulosti.

 


"Památník holokaustu se stane důležitým místem pro sdílení znalostí a porozumění historii Romů a Sintů v Čechách a jejich současné situaci v České republice. Jsem vděčná, že Fondy EHP a Noska mohly podpořit tento významný projekt."

Maria Varteressian - náměstkyně ministra, Norské ministerstvo zahraničí


 

Památník v Letech v den svého slavnostního otevření - 23. 4. 2023

Cesta historií

Památník v Letech u Písku, pro veřejnost oficiálně otevřený v květnu 2024, reaguje na dlouhodobé volání po uznání a respektu.

Je umístěn na místě původního "cikánského tábora", který byl provozován v letech 1942-1943. Toto místo bylo svědkem utrpení mnoha romských a sintských rodin za nelidských podmínek, mnozí z nich byli později deportováni do Osvětimi.

Následné postavení vepřína na tomto místě v 70. letech a jeho provoz až do roku 2018, sloužily jako bolestivá připomínka nedostatku úcty k památce obětí. Rozhodnutí státu zbourat vepřín a postavit památník, který bude spravovat Muzeum  romské  kultury,  reprezentoval  klíčový krok směrem k uznání a důstojné vzpomínce.

Historická foto

Horní snímek: Dobový brázek tábora, dolní snímek: pozůstatky budov zachované jako součást památníku – zdroj: Muzeum romské kultury

Tent nový prostor není jen k uctění památky Romů a Sintů, ale také k vzdělávacímu putování skrze autentické vzpomínky svědků, zachované v "Stezce paměti". Realizace projektu, který dal vzniknout novém památníku, vyvrcholil slavnostním otevřením 23. dubna 2024, na kterém byli přítomni potomci přeživších, donoři a klíčové osobnosti z kulturního a politického prostředí.


"Toto místo nám bude připomínat, jaké zločiny proti lidskosti se zde staly. Současně bude mementem pro další generace, abychom podobné hrůzy již nikdy nepřipustili. Bude připomínat, že je nutné chránit lidské hodnoty vždy a pro všechny bez výjimek".

Petr Pavel - prezident České republiky


Dne 23. dubna 2024 byl slavnostně otevřen Památník holokaustu v Letech u Písku za účasti významných osobností, mezi kterými nechyběl prezident České republiky Petr Pavel, předseda vlády Petr Fiala, náměstkyně ministra zahraničních věcí Norska a další. Autor: Petr Vrabec

Muzeum svým úsilím spolu s dalšími přispěvateli jako je Německé velvyslanectví a partnery jako Norské centrum Falstad, přivádí na světlo příběhy více než 1 300 Romů a Sintů, kteří byli kdysi vězněni na tomto místě. Jejich životy a tragédie, která je postihla, budou uctěny jak vnitřními, tak venkovními expozicemi v památníku.

V návštěvním centru památníku je trvalá expozice, zatímco venku je Stezka paměti, na které jsou umístěny paprsky v kruhu s jmény obětí. Architekt Jan Sulzer vysvětluje, že paprsky představují téměř třináct set jmen obětí a každých třicet centimetrů se potkáte s jedním jménem. Součástí expozice jsou také audiovizuální výpovědi pamětníků.

Památník

Stezka paměti, na které jsou umístěny paprsky v kruhu s jmény obětí, fotografie: Petr Vrabec

Památník v Letech u Písku nás zve k zamyšlení nad minulostí a závazku pro budoucnost, kde diskriminace a nenávist nemají místo. Představuje významný krok v uctění paměti obětí a vzdělávání budoucích generací o hrůzách spáchaných během druhé světové války.

Expozice

Trvalá expozice ve vnitřních prostorách, fotografie: Petr Vrabec

"Památník holokaustu bude důležitým nástrojem k sdílení znalostí a porozumění historii Romů a Sintů v Čechách a jejich současné situaci v České republice." 

Jana Horváthová, ředitelka Muzea romské kultury.


Spolupráce v rámci projektu
Památník byl podpořen Fondy EHP a Norska prostřednictvím Programu Kutlura, který se zaměřuje na oživení kulturního dědictví země a podněcuje kulturní a tvůrčí projekty, které podporují regionální rozvoj a sociální začlenění. Program kladl silný důraz na zachování a inovativní využití kulturního dědictví a zároveň na podporu současného umění v různých disciplínách.


"Práce s dědictvím menšin byla prioritou v celém Programu Kultury v České republice, a toto je hlavní projekt, ve kterém pracujeme s romským dědictvím - což je samozřejmě velmi důležité."

Vegard Berggård - vedoucí poradce, Riksantikvaren


Kromě toho program jedinečně adresuje společenské výzvy, s důrazem na pomoc integraci menšin, jako je romská komunita, prostřednictvím boje proti rasismu a podpory začlenění skrze kulturu. Tato iniciativa nejenže má obohatit kulturní oblast v České republice, ale také podporovat inkluzivní a rozmanitou společnost.

V roce 2022 zástupci Muzea romské kultury navštívili centrum Falstad v Norsku, aby podpořili spolupráci na projektu Památníku holokaustu v Letech u Písku. Spolupráce a výměna zkušeností se zaměřovala na rozvoj celé expozice památníku a tvorbu vzdělávacích programů, které těžily z poznatků o vzdělávacích přístupech Falstadu a technologií AI používaných k vizualizaci historického místa.


"Jedná se o důležitý projekt, protože budování a provozování památníků je důležité. Památníky jsou důležité pro připomínání, pro vzdělávání, pro terapii - ale také jako prostředek k propojení minulosti a přítomnosti." 

Øyvind Skogvold - ředitel Centra Falstad v Norsku


Návštěva zdůraznila hodnotu mezinárodních partnerství při posilování památníkových projektů. Tato iniciativa je podporována Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem prostřednictvím grantů z EHP a Norských fondů, což zdůrazňuje kolektivní závazek k historickému zachování a vzdělávání.

Les jako symbol

V minulé zimě se politici i členové komunity spojili významným aktem vzpomínky a uznání – výsadbou stromů na památném místě. Toto gesto nese váhu paměti i slib růstu. Většina sazenic byla velkoryse darována panstvím Orlík Janem a Karlem Schwarzenbergovými, kteří tak ctí památku také pana Karla Schwarzenberga, dlouhodobého podporovatele výstavby památníku.

Výsadba stromů kolem památníku, zdroj: Norské velvyslanectví

Jana Horváthová, ředitelka Muzea romské kultury, zdůraznila význam tohoto lesa jako živého monumentu ztracených romských komunit. Les představuje nejen jako symbol těch, kteří byli ztraceni, ale také jako způsob uznání kapitoly historie, která byla příliš dlouho opomíjena.

Památník se 12. května 2024 otevřel veřejnosti. 

 

Název projektu: Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách
Realizátor projektu: Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace
Partneři projektu: The Falstad Centre (Norway)    
Obec Lety 
Západočeská univerzita v Plzni
Program: Kultura
Grant: 39 750 000 Kč
Cíl projektu: Vybudování nového památníku holokaustu Romů a Sintů v Letech, památníku mezinárodního významu, který propojí existující Kulturní památku Lety s místem bývalého tábora, a tím vytvoření uceleného konceptu důstojného uctění obětí romského holokaustu. 

 

Zmínky v médiích: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/sledujte-tiskova-konference-k-otevreni-pamatniku-holokaustu-romu-a-sintu-v-letech-348494

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/muzeum-romske-kultury-pamatnik-holokaustu-romu-a-sintu-v-cechach.A240423_095650_domaci_remy

https://www.jcted.cz/81477-slavnostniho-otevreni-pamatniku-v-letech-se-zucastnili-i-prezident-a-premier/?liveMode=1