Zvolte si oblast:

Život s demencí – projekt Charity Ostrava přispěl k osvětě a podpoře neformálních pečujících

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Onemocnění demencí zásadně mění život nemocného člověka i jeho blízkých. Podpora rodiny, stabilní zázemí a využití profesionálních služeb umožňují nemocnému prožívat jeho život co nejkvalitněji. Charita Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity spolu s partnery uskutečnili projekt zaměřený šíření informací o životě s demencí a podporu neformálních pečovatelů.

„Smyslem projektu Charity Ostrava podpořeného z fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) bylo zvýšení povědomí o onemocnění demencí, uskutečnění aktivit a vytvoření informační struktury, která lidem pomůže v životní situaci, kdy jejich blízký člověk onemocní například Alzheimerovou chorobou. Rodinní pečující a neformální pečovatelé často neví, jak ke svým nejbližším přistupovat a které služby jim mohou pomoci, aby kvalita života nemocného i jich samotných byla co nejlepší,“ uvádí Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava.

V rámci dvouletého projektu s názvem „Život s demencí – zvýšení informovanosti o rizicích, příznacích, časné detekci, možnostech prevence léčby Alzheimerovy a jiných typů demence,“ který Fondy EHP prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR podpořily částkou 4 126 242 Kč, se uskutečnily v Ostravě a Olomouci tyto aktivity: exkurze, interaktivní přednášky, praktické workshopy, podpůrné skupiny pro pečující osoby o člověka s demencí a další osvětové akce, kterých se zúčastnilo dohromady několik stovek lidí. Vznikly webové stránky www.zijemesdemenci.cz, profily na sociálních sítích, instruktážní videa, informační brožury pro veřejnost.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity byla jedním z partnerů projektu s ohledem na dlouholeté zkušenosti v oblasti vzdělávání a realizaci prezenčních osvětových akcí pro širokou veřejnost. Proděkan pro vědu a výzkum lékařské fakulty Ostravské univerzity prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN říká: „Při zvyšujícím se počtu lidí, u kterých je diagnostikována Alzheimerova nemoc nebo jiný typ demence, je zapotřebí, aby rodiny a pečující věděli, jak o tuto skupinu obyvatel pečovat. V blízké budoucnosti nebude kapacitně možné, aby veškerou péči zajistili pouze organizace poskytující speciální péči.“ K zmírnění důsledků onemocnění a významu včasné diagnostiky prof. Školoudík dodává: „Je důležité rozpoznat příznaky nastupující choroby, přizpůsobit péči aktuálním potřebám či vyhledat odbornou pomoc, případně zařadit vhodnou intervenci, aby se stav nemocného stabilizoval nebo alespoň zpomalil progres choroby.“

„Téma demence je stále spojeno s určitým stigmatem. Lidé často nejsou informováni o tom, co demence je, jaké jsou její projevy, možnosti prevence, co poskytuje systém zdravotně-sociální péče a pomoci. Nedostatek informací může způsobovat odsunutí diagnózy, a tedy i zhoršenou kvalitu života. V Ostravě jsou dostupné sociální služby, které zprostředkují pomoc s péčí o člověka s onemocněním demencí,“ sděluje Marta Machová, manažerka pracovní skupiny Senioři Komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě.

Jedním z poskytovatelů péče v Ostravě je služba Alzheimer Home Ostrava, která byla rovněž partnerem projektu. „Naší specializací je komplexní péče o seniory a nemocné s Alzheimerovou chorobou a ostatními onemocněními způsobujícími demenci,“ představuje poslání pobytových a ambulantních služeb Mgr. Katarína Valentová, regionální ředitelka Alzheimer Home.

„Díky realizaci projektu Život s demencí se vytvořil určitý prostor, který lidem zprostředkuje informace, kam se obrátit, jak přistupovat ke svým nejbližším v rámci neformální péče. Návaznou aktivitou projektu je např. nabídka programu s názvem „Stále jsem to já“ Charitního střediska Gabriel v Ostravě-Zábřehu pro lidi, kteří se nově dozvídají o diagnóze onemocnění demencí,“ říká ředitel Martin Pražák.

Život s demencí

Konference k projektu, zdroj: Charita Ostrava

Projekt: Život s demencí – zvýšení informovanosti o rizicích, příznacích, časné detekci, možnostech prevence a léčby Alzheimerovy a jiných typů demence, ZD-MGS2-007

Příjemce: Charita Ostrava

Celkový grant:  4 126 242 Kč