Zvolte si oblast:

2018

Aktuality programu Kultura pro rok 2018.

ilustrace

Aktualizováno

KAPACITA NAPLNĚNA: Studijní cesta – technické/průmyslové památky v Norsku

Ministerstvo kultury ve spolupráci s Norským ředitelstvím pro kulturní dědictví vyhlásilo dne 18. 10. 2018 výzvu k účasti na studijní cestě v Norsku. Z důvodu naplnění kapacity již prosím nezasílejte přihlášky k účasti. Další aktivity na podporu bilaterální spolupráce budou pokračovat v následujících měsících, proto sledujte prosím i nadále naše stránky.

Vydáno

UPCYCLING CULTURAL HERITAGE

S ohledem na připravované výzvy v oblasti kulturního dědictví Vám doporučujeme mezinárodní konferenci: FOCAL POINT: UPCYCLING CULTURAL HERITAGE.

Aktualizováno

Příležitosti a plánované výzvy v oblasti kultury

Dlouhodobými cíli Fondů EHP a Norska je přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posílení bilaterálních vztahů mezi donorskými (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a přijímajícími státy.