Zvolte si oblast:

Finální výsledky – Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Přinášíme finální výsledky výzvy zaměřené na revitalizaci kulturního dědictví. Bylo podpořeno 16 projektů napříč ČR a všemi podporovanými oblastmi.

Jediná výzva na podporu obnovy a revitalizace movitého nemovitého kulturního dědictví byla vyhlášena v prosinci 2019 a žadatelé předložili do dubna 2020 celkem 135 žádostí, přičemž dvě třetiny z nich byly připraveny ve spolupráci s partnery z Norska (75), Islandu (11) a Lichtenštejnska (5).

Výsledné hodnocení s ohledem na limit finančních prostředků vyčleněných na tuto výzvu, bohužel nemohlo uspokojit všechny žadatele o grant, přestože celková kvalita podaných žádostí byla na velmi vysoké a často i rovnocenné úrovni. Odborní hodnotitelé se tedy museli zhostit nelehkého úkolu a vybrat ty nejlepší z nejlepších. Celkem bylo vybráno 16 projektů reprezentujících různorodé oblasti zaměření, které vynikají svou jasně zaměřenou koncepcí aktivit a naplňují všechny cíle programu.

Následná verifikace potvrdila, že hodnocení zajištěné Ministerstvem kultury (partnerem programu) proběhlo transparentně a v souladu s pravidly Fondů EHP 2014 – 2021, programu Kultura a vyhlášené výzvy a že doporučené žádosti splňují všechny podmínky ke schválení. V této souvislosti na této stránce naleznete ke stažení konečné výsledky, resp. Seznam podpořených žádostí.

Podporu získaly projekty zastupující většinu oblastí – movité kulturní památky a sbírky (výtvarné umění, historické, uměleckoprůmyslové a etnografické předměty, umělecká řemesla), knihovní fondy (knihy, písemnosti a tisky, fotografie), zabezpečující movité a nemovité kulturního dědictví a nemovité kulturní dědictví (dvě třetiny projektů. Všechny schválené žádosti jsou připraveny ve spolupráci s partnery z donorských států, a to z Norska (13), Islandu (1) a z obou zemí (2).

Všechny podpořené projekty budou na našem webu postupně představeny. Věříme, že citlivě obnoví a zachrání výjimečné kulturní dědictví a probudí život v lokalitách, ve kterých budou mít zásadní dopad ať už z kulturního, vzdělávacího, sociálního či jiného hlediska.

Žadatelé jsou o výsledcích vyrozuměni prostřednictvím datové schránky a v IS CEDR. Informace o detailech hodnocení jednotlivých žádostí nebudou zveřejněny.

Vzhledem k vyčerpané alokaci, tato výzva již nebude v aktuálním programovém období opakována.

Dokumenty ke stažení