Zvolte si oblast:

Finální výsledky – Současné umění

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Přinášíme finální výsledky výzvy zaměřené na podporu současného umění. Celkem bylo podpořeno 26 vynikajících projektů z oblasti divadla, hudby, literatury, nového cirkusu a výtvarného umění za téměř 110 milionů Kč.

První výzva na podporu současného umění byla vyhlášena v listopadu 2019 a žadatelé předložili do dubna 2020 celkem 74 žádostí, přičemž naprostá většina byla připravena ve spolupráci s partnery z Norska (42), Islandu (13) a z obou zemí (7).

Výsledné hodnocení s ohledem na limit finančních prostředků vyčleněných na tuto výzvu, bohužel nemohlo uspokojit všechny žadatele o grant, přestože celková kvalita podaných žádostí byla na velmi vysoké a často i rovnocenné úrovni. Odborní hodnotitelé se tedy museli zhostit nelehkého úkolu a vybrat ty nejlepší z nejlepších.

V reakci na dopady pandemie na kulturní sektor byla navýšena alokace výzvy o téměř 34 milionů Kč a celkem bylo podpořeno 26 projektů, které vynikají svou jasně zaměřenou koncepcí aktivit a naplňují všechny cíle programu.

Následná verifikace potvrdila, že hodnocení zajištěné Ministerstvem kultury (partnerem programu) proběhlo transparentně a v souladu s pravidly Fondů EHP 2014 – 2021, programu Kultura a vyhlášené výzvy a že doporučené žádosti splňují všechny podmínky ke schválení. V této souvislosti na této stránce naleznete ke stažení konečné výsledky, resp. Seznam podpořených žádostí.

Podporu získaly projekty žadatelů, kteří zastupují většinu oborů – divadlo, současnou a klasickou hudbu, vizuální umění, tanec i nový cirkus. S jedinou výjimkou jsou všechny schválené projekty připraveny ve spolupráci s partnery z donorských států, a to z Norska (16), Islandu (5), z obou zemí (4). Celkem je do projektů zapojeno 34 uměleckých a kulturních subjektů ze zahraničí.

Podpořené projekty budou na našem webu postupně představeny.

Žadatelé, jejichž projekty naopak podpořeny nebyly, mají jedinečnou příležitost své aktivity a plány činností zpřesnit a přihlásit se do výzvy č. 2, která byla vyhlášena v květnu 2021 a trvá do konce srpna 2021.

Dokumenty ke stažení