Zvolte si oblast:

Hledáme hodnotitele z oblasti současného umění a z oblasti využití movitého a nemovitého kulturního dědictví

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 8. 9. 2021 10:00
  • Aktualizace textu

Máte zkušenosti s hodnocením projektů? Chcete se podílet na výběru kvalitních projektů z oblasti současného umění a z oblasti využití movitého a nemovitého kulturního dědictví a obdržet za odvedenou práci honorář? Pak se těšíme na vzájemnou spolupráci s Vámi.

Ministerstvo kultury ve spolupráci s Ministerstvem financí hledá odborníky z oblasti současného umění a využití movitého a nemovitého kulturního dědictví, kteří disponují víceletými pracovními a hodnotitelskými zkušenostmi a mají zájem podílet se na hodnocení žádostí (projektů). Hodnotitelům bude náležet odměna za každé vypracované a odevzdané hodnocení.

V Programu Kultura, který je financován prostřednictvím Fondů EHP, byla v srpnu 2021 ukončena 2. výzva pro podávání žádostí o grant v oblasti Současné umění a 1.11.2021 bude ukončena výzva pro podávání žádostí o grant v oblasti Inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví.

Znění obou výzev najdete na našem webu.

Výběr hodnotitelů proběhne na základě obdržených přihlášek, a to nejpozději do poloviny října 2021 (pro hodnocení žádostí z oblasti současného umění) a do poloviny listopadu 2021 (pro hodnocení žádostí z oblasti inovativního využití movitého a nemovitého kulturního dědictví).

Samotné přidělení žádostí k hodnocení předpokládáme:
• pro oblast současného umění listopad/prosinec 2021
• pro oblast inovativního využití movitého a nemovitého kulturního dědictví 2. pol. prosince 2021.

O termínu školení budou vybraní hodnotitelé informováni v dostatečném předstihu pracovníky Ministerstva kultury. Externí hodnotitelé mohou ve své přihlášce zaškrtnout více oborů současně.

Bližší informace včetně přihlášky pro hodnotitele jsou k dispozici zde.

V případě dotazů kontaktujte pracovníky Ministerstva kultury emailem: fondyehp@mkcr.cz.

Dokumenty ke stažení