Zvolte si oblast:

Posilování kapacit oborových a zastřešujících asociací, sítí a platforem – finální výsledky

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Přinášíme finální výsledky výzvy zaměřené na posilování společných zájmů a spolupráce v kultuře.

První výzva na podporu posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem byla vyhlášena v listopadu 2019 a žadatelé z již ustálených, ale i nově vzniklých subjektů předložili do dubna 2020 celkem 23 žádostí, přičemž 12 z nich bylo připraveno ve spolupráci s partnery z Norska a Islandu.

Výsledné hodnocení s ohledem na limit finančních prostředků vyčleněných na tuto výzvu, bohužel nemohlo uspokojit všechny žadatele o grant, přestože celková kvalita podaných žádostí byla na velmi vysoké a často i rovnocenné úrovni. Odborní hodnotitelé se tedy museli zhostit nelehkého úkolu a vybrat ty nejlepší z nejlepších. Celkem bylo vybráno 12 projektů, které vynikají svou jasně zaměřenou koncepcí aktivit a naplňují všechny cíle programu.

Následná verifikace potvrdila, že hodnocení zajištěné Institutem umění – Divadelním ústavem (partnerem programu) proběhlo transparentně a v souladu s pravidly Fondů EHP 2014 – 2021, programu Kultura a vyhlášené výzvy a že doporučené žádosti splňují všechny podmínky ke schválení. V této souvislosti na této stránce naleznete ke stažení konečné výsledky, resp. Seznam podpořených žádostí.

Podporu získaly projekty asociací, sítí a platforem zastupující většinu oborů - literaturu, film, současnou hudbu, tanec, divadlo i vizuální umění. Ze schválených žádostí je polovina projektů připravena ve spolupráci s partnery z donorských států, a to z Norska (8) a Islandu (2).

Všechny podpořené projekty budou na našem webu postupně představeny.

Žadatelé, jejichž projekty naopak podpořeny nebyly, mají jedinečnou příležitost své aktivity a plány činností zpřesnit a přihlásit se do výzvy č. 2, která bude vyhlášena v průběhu března 2021 a ve které bude zohledněna i důležitá role profesních asociací v současné pandemické krizi.

Dokumenty ke stažení