Zvolte si oblast:

Posilování kapacit oborových a zastřešujících asociací, sítí a platforem – 2. VÝZVA k předkládání žádostí o grant na projekty (otevřena do 26. 7. 2021)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 21. 5. 2021 11:30
  • Aktualizovány informace k Semináři pro žadatele + přiloženo Doporučení k příloze č. 14

Ministerstvo financí ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem, Arts Council Norway a Icelandic Centre for Research vyhlásilo 26. 4. 2021 2. otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na financování projektů zaměřených na posilování společných zájmů a spolupráce v kultuře.

Pro rozvoj současného umění v podmínkách současné krize Covid-19 je více než kdy předtím důležitá podpora spolupráce zainteresovaných stran prostřednictvím asociací, které by měly být schopny zastupovat a prosazovat společné potřeby a zájmy svých členů (např. změny v modelech fungování v souvislosti s Covid-19 krizí, veřejné financování, právní statut umělce, sponzorství ze strany soukromých subjektů a podnikatelské strategie), a to zejména ve vztahu k veřejné správě i samosprávě, soukromému sektoru či veřejnosti.

Výzva je určena všem, kteří chtějí od začátku roku 2022 realizovat projekty zaměřené na rozvoj a posilování dovedností asociací a jejich členů, mapování jejich potřeb a formulaci argumentů, posilování spolupráce na národní i evropské úrovni (s odpovídajícími protějšky z donorských států), včetně výměny informací a know-how.

Alokace výzvy: 19 623 462 Kč

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 26. 7. 2021 (12. hod)

Žádosti je možné předkládat pouze elektronicky v informačním systému CEDR.

Všechny důležité informace o zaměření výzvy, oprávněnosti žadatelů i partnerů, oprávněných aktivitách a způsobu hodnocení jsou uvedeny v textu výzvy a její příloze shrnující podmínky veřejné podpory.

Při přípravě žádosti o grant žadatelé postupují striktně podle Pokynu pro žadatele a jeho příloh.

Součástí je příloha Kontrolní list, díky kterému si žadatelé mohou ověřit oprávněnost jejich záměru a připravenost jejich žádosti k předložení v informačním systému.

Text výzvy, pokyn pro žadatele jsou ke stažení na této stránce. Průběžně budou doplněny a aktualizovány nejčastěji kladené otázky a odpovědi.

Seminář pro žadatele

Zájemci o grant se mohou zúčastnit online semináře pro žadatele, který proběhne 31. května 2021. Na semináři bude představena výzva a podmínky pro předložení žádosti. Bližší informace o semináři včetně jeho programu a registračního formuláře najdete zde.

IS CEDR

Žádosti v rámci vyhlášených výzev jsou předkládány elektronicky výhradně prostřednictvím informačního systému CEDR.

Vstup do IS CEDR je možný přes banner CEDR na hlavní stránce www.fondyehp.cz nebo na www.fondyehp.cz/cedr.

Ke stažení je návod pro přístup a registraci v IS CEDR. K dispozici je také video návod na vyplnění žádosti o grant přímo v aplikaci dostupný zde.

Dotazy

Dotazy týkající se obsahu žádosti o grant a žádosti o konzultace projektových záměrů je možné směřovat na e-mailem na Institut umění – Divadelní ústav (kontakty jsou uvedeny v textu výzvy), který je odborným partnerem programu.

S dotazy technického charakteru (např. na oprávněnost výdajů, spolufinancování, indikátory, atp.) se obracejte na adresu czp@mfcr.cz, kterou spravuje Ministerstvo financí -zprostředkovatel programu.

Dokumenty ke stažení