Zvolte si oblast:

Předběžné výsledky – Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ve výzvě, která byla otevřena od začátku prosince 2019 do konce dubna 2020, jsme obdrželi celkem 135 žádostí o grant, přičemž dvě třetiny byly připraveny ve spolupráci s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska. 129 žádostí, které splnily formální náležitosti a podmínky oprávněnosti, bylo hodnoceno odbornými hodnotiteli a na základě jejich posudků doporučila hodnoticí komise podpořit 16 z nich. Seznam s předběžnými výsledky je ke stažení níže na této stránce.

Od prosince 2020 probíhá verifikace procesu hodnocení. Bylo potvrzeno, že hodnocení Ministerstvem kultury (partnerem programu) proběhlo transparentně a v souladu s pravidly Fondů EHP 2014-2020, programu Kultura a vyhlášené výzvy.

S ohledem na probíhající verifikaci jednotlivých žádostí, upozorňujeme žadatele, že zveřejněné výsledky jsou předběžné a mohou se měnit, a to včetně výše grantu (např. dle podmínek stanovených hodnoticí komisí včetně případného krácení, podmínek režimu veřejné podpory, dostupné alokace či jiných navržených změn).

Finální výsledky budou zveřejněny po ukončení celého procesu verifikace na www.eeagrants.cz. Žadatelé budou o výsledcích vyrozuměni prostřednictvím datové schránky a v IS CEDR. Informace o detailech hodnocení jednotlivých žádostí nebudou zveřejněny.

Všechny podpořené projekty, které Vám postupně představíme, budou realizovány ve spolupráci s partnery z Norska a/nebo Islandu a věříme, že citlivě obnoví a zachrání výjimečné kulturní dědictví a probudí život v lokalitách, ve kterých budou mít zásadní dopad ať už z kulturního, vzdělávacího, sociálního či jiného hlediska.

Dokumenty ke stažení