Zvolte si oblast:

Program Kultura: Výzva k účasti na online semináři pro hledání partnerů z donorských zemí v rámci Výzvy Fondů EHP a Norska CA2 - Současné umění

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

KDO: pokud jste subjekt poskytující kulturní služby, aktivity a statky v oblasti profesionálního současného umění a hledáte partnera z donorských zemí pro podání projektu, nabízíme Vám možnost prezentovat svůj záměr projektu.

KDY: konkrétní termín bude stanoven po dohodě s účastníky. Vzhledem k ukončení výzvy dne 31. 8. 2021 předpokládáme konání semináře do konce července 2021. Seminář bude probíhat online, odkaz pro připojení účastníci obdrží v dostatečném časovém předstihu.

Pokud máte zájem, přihlaste se prostřednictvím formuláře v angličtině s uvedením názvu vašeho subjektu, oborem, ve kterém působíte a stručným záměrem projektu, a to nejpozději v termínu do 7. 7. 2021.

Vámi zastupovaný subjekt a návrh projektového záměru budete mít možnost představit v příspěvku v délce cca 5 minut v angličtině. Záznam prezentace bude následně k dispozici online.