Zvolte si oblast:

Program Kultura: Výzva k účasti na online semináři pro hledání partnerů z donorských zemí v rámci Výzvy Fondů EHP a Norska CH2 – Inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 24. 8. 2021 10:30
  • Aktualizace textu a odkazů na formuláře

KDO:

Žadatelé z ČR: pokud jste právnická osoba - vlastník/provozovatel movité/nemovité kulturní památky/registrované sbírky v CES/registrovaného knihovního fondu u MK a hledáte partnera z donorských zemí pro podání projektu, nabízíme Vám možnost prezentovat svůj záměr projektu.

Partneři z donorských zemí: Jakákoliv organizace zřízená jako právnická osoba v některém z donorských států; mezinárodní organizace/subjekt či její/jeho agentura působící v některém z donorských států nebo samostatně výdělečně činná fyzická osoba, která má zákonné bydliště v některém z donorských států.

KDY: vzhledem k ukončení výzvy dne 1. 11. 2021 předpokládáme konání semináře v polovině září 2021. Seminář bude probíhat online, přesný termín a odkaz pro připojení účastníci obdrží v dostatečném časovém předstihu (termín bude určen podle časových možností přihlášených). V případě nízkého počtu zájemců ze strany potenciálních žadatelů nebo partnerů z donorských zemí, bude místo online semináře zvolena forma individuálního zkontaktování potenciálních žadatelů a partnerů.

Pokud máte zájem, přihlaste se prostřednictvím formuláře v angličtině s uvedením názvu vašeho subjektu, oborem, ve kterém působíte a stručným záměrem projektu, a to nejpozději v termínu do 5. 9. 2021.

FORMULÁŘ - Žadatelé z ČR

FORMULÁŘ - Partneři z donorských států

V případě konání online semináře budete mít možnost představit Vámi zastupovaný subjekt a návrh projektového záměru/partnerské spolupráce v příspěvku v délce cca 5 minut v angličtině. Záznam prezentace bude následně k dispozici online.