Zvolte si oblast:

Současné umění – 2. Výzva k předkládání žádostí o grant na projekty (otevřena do 31. 8. 2021)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 3. 9. 2021 8:30
  • Přidány často kladené dotazy
  • Přidána příloha č. 11a ve formátu doc

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Arts Council Norway a Icelandic Centre for Research vyhlásilo 21. 5. 2021 2. otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na financování projektů se zaměřením na současné umění.

Výzva je určena všem, kteří chtějí od jara 2022 realizovat výjimečné profesionální kulturní a kreativní počiny v České republice. Hledáme inovativní projekty, které se nebojí reagovat na aktuální společenské výzvy / vychází z regionálních potřeb / otevírají mezikulturní dialog / jsou otevřeny mezioborové spolupráci / zaměřují se na původní tvorbu a její prezentaci / rozvíjí publikum / nebojí se koprodukce / posilují management kulturních organizací a umělce v jejich činnosti.

Alokace výzvy: 79 500 000 Kč

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 31. 8. 2021 (12:00 hod).

Žádosti je možné předkládat pouze elektronicky v informačním systému CEDR.

Všechny důležité informace o zaměření výzvy, oprávněnosti žadatelů i partnerů, oprávněných aktivitách a způsobu hodnocení jsou uvedeny v textu výzvy a její příloze shrnující podmínky veřejné podpory.

Při přípravě žádosti o grant žadatelé postupují striktně podle Pokynu pro žadatele a jeho příloh. Součástí Pokynu je příloha Kontrolní list, díky kterému si žadatelé mohou ověřit oprávněnost jejich záměru a připravenost jejich žádosti k předložení v informačním systému.

Text výzvy, pokyn pro žadatele jsou ke stažení na této stránce společně s nejčastěji kladenými otázkami a odpověďmi.

Seminář pro žadatele
Zájemci o grant se mohou zúčastnit online semináře pro žadatele, který proběhne 31. 5. 2021. Na semináři bude představena výzva a podmínky pro předložení žádosti. Bližší informace o semináři včetně jeho programu a registračního formuláře najdete zde.

IS CEDR

Žádosti v rámci vyhlášených výzev budou předkládány elektronicky výhradně prostřednictvím informačního systému CEDR.

Vstup do IS CEDR je možný přes banner CEDR na hlavní stránce www.fondyehp.cz nebo na www.fondyehp.cz/cedr.

Ke stažení je návod pro Přístup do aplikace CEDR a registrace žadatelePDF (2365kB). K dispozici je také video návod na vyplnění žádosti o grant přímo v aplikaci dostupný zde.

Dotazy
Dotazy týkající se obsahu žádosti o grant a žádosti o konzultace projektových záměrů je možné směřovat e-mailem na adresu fondyehp@mkcr.cz, kterou spravuje Ministerstvo kultury - odborný partner programu.

S dotazy technického charakteru (např. na oprávněnost výdajů, spolufinancování, indikátory, atp.) se obracejte na adresu czp@mfcr.cz, kterou spravuje Ministerstvo financí - zprostředkovatel programu.

Dokumenty ke stažení