Zvolte si oblast:

Workshop pro odbornou veřejnost, muzejní pedagogy a pracovníky s muzejní veřejností

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Plzeň, Západočeské muzeum v Plzni, 30. 5. – 1. 6. 2023

Workshop je realizován Židovským muzeem v Praze ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni v rámci projektu Tajemství půdy.

Cílem workshopu je posílení odborných kompetencí pracovníků paměťových institucí v oblasti zprostředkování kulturního dědictví menšin široké veřejnosti.

Židovské muzeum v Praze zpracovává od 90. let 20. století rozsáhlý konvolut nálezů z geniz českých a moravských synagog. Stav genizových nálezů reprezentovaných především předměty z papíru, textilu a dalších organických materiálů, vyzvednutých z historických úložišť ve formě půdních zásypů, je zpravidla mnohonásobně horší než u jiných, mnohdy i mnohem starších předmětů z/zařazovaných do muzejních sbírek.

V rámci řešení projektu Tajemství půdy: Nálezy z geniz českých a moravských synagog, který Židovské muzeum realizuje za finanční podpory Fondů EHP 2014-2021, pořádá u příležitosti konání stejnojmenné výstavy v Západočeském muzeu v Plzni třídenní workshop pro odbornou veřejnost, muzejní pedagogy a pracovníky s muzejní veřejností. Program je zaměřen na movité kulturní dědictví menšin, přibližuje jeho pestrost a zasazuje jej do kontextu majoritní společnosti. Historie menšin a jejich tradice a zvyky jsou nedílnou součástí mnoha muzejních expozic.

Obdobné problémy jako tým Židovského muzea v Praze řeší pracovníci v oblasti památkové péče a muzejníci. Zainteresované odborníky proto zveme k účasti na odborné části workshopu, jehož cílem je vzájemné sdílení znalostí a zkušeností, vhodných přístupů i návodů, jak přistupovat k edukaci veřejnosti v případě kulturního dědictví.

Místo konání: Západočeské muzeum v Plzni

Program workshopu:

30. 5. 2023 (úterý)

12:00 – 16:00   Zahájení workshopu, blok přednášek
16:30 – 17:30   Komentovaná prohlídka výstavy Tajemství půdy

31. 5. 2023 (středa)

9:00 – 13:00   Blok přednášek
14:00 -18:00   Exkurze (Velká synagoga v Plzni, Loosovy interiéry)

1. 6. 2023 (čtvrtek)

9:00 – 13:00   Blok přednášek, závěrečná diskuze, ukončení workshopu

Workshop je v rámci projektu Tajemství půdy podpořen Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem prostřednictvím Fondů EHP, a proto je pro vás účast na workshopu ZDARMA.

Jízdné, ubytování a stravu si účastníci hradí sami.

Přesný program včetně časů jednotlivých přednášek vám bude zaslán před zahájením workshopu v květnu.

Počet účastníků je omezen, přihlášku k účasti lze podat do 15. 05. 2023.

Kontakt: tajemstvipudy@jewishmuseum.cz, T: +420 222 749 285, M: +420 739 218 960