Zvolte si oblast:

Umělecká a kulturní kritika

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 6. 8. 2020
 • Aktualizace textu a harmonogramu výzev
 • Aktualizace textu a harmonogramu výzev, změna názvu
 • Aktualizace textu a přílohy

Podpora profesionální umělecké a kulturní kritiky, která propaguje kvalitní současné umění, přispívá ke společenskému dialogu a zvyšuje povědomí o jejím významu. Prioritu mají ucelené projekty, které jsou založené na široké spolupráci, posilují infrastrukturu a napomáhají profesnímu růstu kritiků a manažerů.

Finanční podpora je určena na:

 • zvýšení povědomí o umělecké a kulturní kritice (např. laboratoře, semináře, diskuse, konference);
 • různé formy umělecké a kulturní kritiky, které zvyšují zájem o kulturní nabídku a o účast ve veřejné debatě o jejím významu a obsahu;
 • tvorba kritických textů (pouze jako součást projektu v kombinaci s dalšími oprávněnými aktivitami);
 • posilování kompetencí a dovedností uměleckých kritiků (např. v oblastech kritického myšlení a nových technologií);
 • zvýšení manažerských kompetencí a dovedností (např. nové obchodní modely a marketingové strategie);
 • posílení spolupráce mezi různými aktéry (kulturní organizace, kritici, umělci, média, vzdělávací a akademická sféra);
 • mezioborovou spolupráci; 
 • inovativní formy a formáty umělecké a kulturní kritiky, které mohou přitáhnout a zapojit do dialogu nové publikum;
 • uměleckou a kulturní kritiku zaměřenou na díla znevýhodněných skupin (především Romů, ale i dalších sociálních, etnických a kulturních menšin) a další podobně zacílené aktivity.

Na projektech se mohou podílet subjekty primárně zaměřené na uměleckou a kulturní kritiku, jakými jsou odborné časopisy a další média a kulturní a vzdělávací organizace jakými jsou např. galerie, festivaly, knihovny a školy.

Za jakých podmínek?

 • Žadatelem může být pouze subjekt poskytující služby a vykonávající aktivity v oblasti profesionální umělecké a kulturní kritiky, který má minimálně 2 letou právní subjektivitu (právnické osoby zřízené v ČR, mezinárodní organizace působící v ČR).
 • Nelze žádat o podporu běžných provozních nákladů.
 • Po dobu realizace nesmí projekty generovat zisk. Naopak, podporujeme kulturní podnikání a příjmy z realizace projektu lze využít v souladu s pravidly programu.
 • Aktivity se musí uskutečnit na území České republiky a/nebo na území partnerů donorských států.

Kolik peněz je možné získat?

 • alokace: 12 850 000 Kč
 • Max. 90 % celkových způsobilých výdajů
 • Výše grantu: 257 000 Kč – 1 285 000 Kč

Co se hodnotí?

 •  spolupráce mezi jednotlivými segmenty v rámci jednoho uměleckého oboru a/nebo napříč různými obory,
 • inovace a kreativita forem,
 • rozvoj a práce s publikem,
 • posilování kompetencí a dovedností uměleckých kritiků a manažerů,
 • spolupráce s donorskými státy (Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem),
 • aktivity zaměřené na uměleckou kritiku děl znevýhodněných skupin (především Romů, ale i dalších sociálních, etnických a kulturních menšin) nebo na ně zacílených.

Harmonogram

 • Výzva byla ukončena 15. 4. 2020.
 • Všechny projekty musí být ukončeny do 30. dubna 2024.

Ke stažení: