Zvolte si oblast:

iLi-Laboratoř literární kritiky

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 27. 4. 2022
  • Aktualizace informací (webové stránky)

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuKultura
Název projektuiLi-Laboratoř literární kritiky
Číslo projektuKU-ACC1-005
Realizátor projektu

Sdružení pro ILITERATURU

Partner projektu z donorského státu

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace: 12/2020 – 06/2021

Další informace

Cílová skupina: Široká čtenářská a odborná veřejnost

Webové stránky:

https://www.iliteratura.cz/Clanek/44163/ililaborator-zahajeni-projektu-literarni-kritiky
https://www.facebook.com/iliteratura/
https://twitter.com/iliteraturacz

Celkové způsobilé výdaje projektu

321 000 Kč

Schválený grant

288 900 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Projekt "iLi-Laboratoř literární kritiky" je určen pro literární kritiky – kmenové redaktory časopisu iLiteratura.cz. Jeho smyslem je profesní rozvoj redaktorů, tedy jejich další vzdělávání, a to v několika klíčových oblastech:

  • umělecká kritika (teorie a praxe kritické reflexe literární tvorby, včetně nových on-line forem kritiky: podcasty, vloggy)
  • literární kritika v internetovém médiu (ve vztahu k provozu kulturní instituce v on-line prostoru: rozvoj webové platformy, ekonomické modely fungování on-line časopisu, jedinečnost a identita v on-line prostoru, propagace)
  • literární kritika v denní praxi (rozvoj soft skills, spolupráce a komunikace v on-line redakci).

Projekt bude probíhat formou série 6 workshopů. Primárně je určen pro užší skupinu interních redaktorů a editorů časopisu iLiteratura.cz (12 osob). Na každý workshop přizveme 2 externí odborníky (teoretiky z akademické sféry, kolegy z redakcí kulturně zaměřených médií, odborníky z nakladatelské sféry atp.).

Důležitým cílem projektu je posílení spolupráce s odborníky, a to napříč obory. Zapojení literárních kritiků z jiných časopisů umožní reflexi kvality literární kritiky obecně. Zapojení expertů z oblastí mimo literaturu (byznys, IT, marketing) obohatí kritiku o mezioborové zkušenosti.

Kritická reflexe literatury v našem časopise získá jasný rámec, výstupem projektu tedy bude zlepšení kvality naší práce. Dosah projektu však bude širší: nejde nám o kariéru jednotlivců, ale o prohloubení kvality literární kritiky obecně. Každá dílčí inovace se projeví v kultivaci literárního prostoru ČR a knižního trhu: v důsledku by tak z projektu měli těžit především čeští čtenáři.