Zvolte si oblast:

Finální výsledky HROVA1A – Podpora romských platforem v krajích a na místní úrovni

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Přinášíme finální výsledky výzvy zaměřené na podporu romských platforem v krajích a na místní úrovni. Celkem bylo podpořeno 7 projektů za téměř 34,7 mil. Kč.

Výzva HROVA1A, která podporuje vznik a provoz romských platforem v krajích a na místní úrovni, se snaží dopomoci začleňování a posilování postavení Romů v české společnosti. Tato výzva byla vyhlášena v červnu 2020 a žadatelé předložili do listopadu 2020 celkem 12 žádostí o grant.

Všech 11 žádostí o grant (jeden žadatel odstoupil) bylo hodnoceno odbornými hodnotiteli a na základě jejich posudků se hodnoticí komise rozhodla podpořit 4 žádosti a další 3 žádosti doporučit jako rezervní. V rámci procesu verifikace bylo nakonec doporučeno k podpoře 7 žádostí o grant. Verifikace potvrdila, že hodnocení zajištěné Ministerstvem financí (Zprostředkovatelem programu) proběhlo transparentně a v souladu s pravidly Norských fondů 2014-2021, programu Lidská práva a vyhlášené výzvy a že doporučené žádosti splňují všechny podmínky ke schválení. V této souvislosti na této stránce naleznete ke stažení konečné výsledky, resp. Seznam podpořených žádostí o grant.

Všechny podpořené projekty budou na našem webu postupně představeny. Věříme, že pomohou v regionech s podporou nově vznikajících romských platforem a pozitivně tak přispějí k integraci romské menšiny.

Žadatelé byli o výsledcích vyrozuměni v souladu s výzvou.

Dokumenty ke stažení