Zvolte si oblast:

Informace k vyhlášení předběžných výsledků – Inkluze Romů a posilování jejich postavení (HROVA1A a HROVA1B)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 16. 7. 2021 10:00
  • Vložen odkaz na finální výsledky HROVA1B

V listopadu 2020 bylo ukončeno předkládání žádostí o grant do výzev „HROVA1A - Podpora romských platforem v krajích a na místní úrovni“ a „HROVA1B - Budování kapacit romských poradců“ v programu Lidská práva. Podali jste žádost o grant a zajímá vás, kdy můžete očekávat výsledek a jak probíhal hodnoticí proces?

Celkem bylo ve 2 výzvách předloženo 15 žádostí o grant. Harmonogram hodnoticího procesu se odvíjí také od počtu podaných žádostí, níže uvedené termíny se tak mohou v určitých bodech mírně lišit.

1) Posouzení formálních náležitostí a oprávněnosti

Žádosti o grant, které splnily všechny formální náležitosti i oprávněnost postoupily do další fáze hodnocení (v IS CEDR proběhla změna stavu žádosti o grant).

2) Hodnocení kvality

Hodnocení žádostí o grant externími hodnotiteli proběhlo v únoru a březnu 2021. Poté následovalo posouzení žádostí hodnoticí komisí, které se uskutečnilo na konci dubna 2021.

3) Verifikace, rozhodnutí a zveřejnění výsledků hodnoticího procesu

V průběhu května a června 2021 provede Ministerstvo financí ve spolupráci s externím subjektem verifikaci hodnoticího procesu a také verifikaci jednotlivých žádostí doporučených hodnoticí komisí k udělení grantu. Náročnost a délka verifikace se odvíjí od počtu předložených a podpořených žádostí, ale předpokládá se, že na přelomu května a června 2021 budou na webových stránkách www.eeagrants.cz zveřejněny předběžné výsledky hodnoticího procesu. Informace o průběhu hodnocení a hodnocení jednotlivých žádostí nebudou zveřejněny. Finální výsledky výzvy HROVA1B jsou k dispozici zde.

Úspěšní žadatelé budou informováni dopisem a vyzváni k přijetí podmínek pro schválení grantu. Po jejich přijetí bude vydán Dopis o schválení grantu, který specifikuje další postup včetně případného požadavku na doložení zbývajících podkladů pro vydání právního aktu o přidělení finančních prostředků (např. smlouva o partnerství). Zahájení implementace schválených projektů tak lze očekávat nejdříve v druhé polovině června 2021.

Neúspěšní žadatelé obdrží právní akt o neudělení finančních prostředků. Proti tomuto právnímu aktu není možné podat odvolání.