Zvolte si oblast:

Předběžné výsledky – Tvorba motivačních prázdninových programů a mimoškolních aktivit pro romské děti (HROVA2)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ve výzvě, která byla otevřena od března 2021 do května 2021, jsme obdrželi celkem 45 žádostí o grant, přičemž 7 z nich bylo připraveno ve spolupráci s partnery z Norska. 44 žádostí o grant splnilo formální náležitosti a podmínky oprávněnosti a následně bylo hodnoceno odbornými hodnotiteli. Na základě jejich posudků doporučila hodnoticí komise podpořit 10 z nich. Seznam s předběžnými výsledky je ke stažení na této stránce v přiložené tabulce.

Od listopadu 2021 probíhá verifikace procesu hodnocení. Bylo potvrzeno, že hodnocení Ministerstvem financí (zprostředkovatelem programu) proběhlo transparentně a v souladu s pravidly Norských fondů 2014 – 2021, programu Lidská práva a vyhlášené výzvy.

S ohledem na probíhající verifikaci jednotlivých žádostí, upozorňujeme žadatele, že zveřejněné výsledky jsou předběžné a mohou se měnit, a to včetně výše grantu (např. dle podmínek stanovených hodnoticí komisí včetně případného krácení, dostupné alokace či jiných navržených změn).

Finální výsledky budou zveřejněny po ukončení celého procesu verifikace na www.eeagrants.cz. Žadatelé budou o výsledcích vyrozuměni prostřednictvím datové schránky a v IS CEDR. Informace o detailech hodnocení jednotlivých žádostí nebudou zveřejněny.

Všechny podpořené projekty Vám postupně představíme na našem webu. Věříme, že díky nim se podaří podpořit rozvoj inkluze romských žáků v hlavním vzdělávacím proudu a zamezit předčasným odchodům romských žáků ze vzdělávání.

Dokumenty ke stažení