Zvolte si oblast:

Kontaktní webinář programu Řádná správa věcí veřejných

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 23. 11. 2020
  • Doplnění agendy webináře
  • Úprava agendy webináře

V druhém čtvrtletí 2021 plánuje Ministerstvo financí jakožto zprostředkovatel programu Řádná správa věcí veřejných vyhlásit výzvu MGS zaměřenou na podporu aktivní participace občanů. Cílem MGS je přispět k zajištění kvalitní veřejné správy, která je otevřená, transparentní, efektivní, odpovědná veřejnosti a umožňuje její zapojení do rozhodovacích procesů. Právě podpora participace občanů a veřejných konzultací je hlavním tématem připravované výzvy. Jejím specifikem a přidanou hodnotou bude podmínka povinné spolupráce se subjekty z Norska, Lichtenštejnska nebo Islandu.

Účastníci semináře budou mít příležitost dozvědět se, jak funguje zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů na místní úrovni. Prezentovány budou příklady z Islandu, Norska a ČR. Zástupci Islandské asociace místních samospráv a Norské asociace místních a regionálních samospráv představí své organizace, které mohou zájemcům z ČR pomoci najít odpovídající partnerství v donorských státech. Pořadatel zprostředkuje výměnu kontaktů účastníků, aby mohlo dojít k rozvoji bilaterálního partnerství.

On-line seminář se uskuteční dne 25. listopadu od 10:00 prostřednictvím MS Teams. Odkaz bude zaslán přihlášeným účastníkům. K účasti na webináři není zapotřebí žádná instalace programu ani webkamera (pouze funkční mikrofon pro případné dotazy apod.)

Registrace

Registrace probíhá prostřednictvím vyplnění formuláře. Uzávěrka přihlášek je v úterý 24. 11. 2020.

Informace o vaší obci nebo organizaci budou předány možným partnerům z donorských států, proto doporučujeme, abyste vyplnění formuláře věnovali náležitou pozornost. Dostatečně podrobně vyplněné informace o možném žadateli o grant a jeho projektovém záměru mohou zvýšit šance na hledání odpovídajícího partnera z donorského státu.

Pracovním jazykem semináře je angličtina.

V případě jakýchkoli dotazů nás, prosím, neváhejte kontaktovat na e-mailu petr.sulzenko@mfcr.cz.

Dokumenty ke stažení