Zvolte si oblast:

Program Zdraví: Seminář pro žadatele o grant na projekty malého grantového schématu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo zdravotnictví pořádá seminář pro žadatele o grant na projekty Malého grantového schématu v rámci programu Zdraví.

Seminář se uskuteční dne 26. dubna 2021 online prostřednictvím platformy Webex, kterou je možné spustit přes webový prohlížeč nebo přes stažení a spuštění aplikace. Bližší informace naleznete zde.

Seminář je určen potenciálním žadatelům ve výzvách:

  • Podpora činnosti NNO v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících (MGS1) – tato výzva byla vyhlášena dne 31. března 2021;
  • Podpora činnosti NNO v oblasti prevence a včasné diagnózy neurodegenerativních onemocnění (MGS2) – tato výzva byla vyhlášena dne 31. března 2021;
  • Podpora činnosti NNO v oblasti pacientských organizací (MGS3) – tato výzva bude vyhlášena dne 12. dubna 2021.

Cílem semináře bude představit zaměření výzev a seznámit potenciální žadatele s postupem pro podávání žádosti o grant prostřednictvím IS CEDR.

Pro účast na semináři je nutná registrace s využitím přihlašovacího formuláře zde.

Před konáním semináře obdrží registrovaní účastníci instrukce pro připojení na seminář. Na seminář je možné se registrovat do 22. dubna 2021.

Předběžný program semináře naleznete níže. Konečná podoba programu bude zaslána účastníkům semináře v dostatečném předstihu před jeho konáním.

Dokumenty ke stažení