Zvolte si oblast:

2014

Aktuální informace k Programu CZ05 v roce 2014.

ilustrace

Aktualizováno

Program CZ05 - Iniciativa HateFree Culture vyvrací zkreslená tvrzení o Romech

Program CZ05 - „Národní, regionální, místní iniciativy pro snižování nerovností mezi skupinami a na podporu sociálního začleňování“ je uskutečňován prostřednictvím předem definovaného projektu, který je realizován Úřadem vlády ČR, konkrétně Agenturou pro sociální začleňování.

Vydáno

Schválení předem definovaného projektu Úřadu vlády v Programu CZ05

Dne 5. 8. 2014 byl v rámci programu CZ05 – „Národní, regionální, místní iniciativy pro snižování nerovností mezi skupinami a na podporu sociálního začleňování“ schválen předem definovaný projekt „Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti“.