Zvolte si oblast:

2015

Informace k EHP fondům pro období 2009 - 2014 pro program CZ06. Chronologicky řazená data.

ilustrace

Vydáno

Slavnostní zahájení projektu PRALIT

Dne 3. června 2015 se v Oddělení digitalizace Městské knihovny v Praze konalo slavnostní zahájení projektu PRALIT, který je financován z Fondu EHP.

Vydáno

KHAMORO 2015

Praha bude hostit největší romský festival na světě.

Vydáno

Seminář o zpřístupňování audiovizuálního dědictví

Seminář Archivní film dnes, realizovaný jako bilaterální iniciativa v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ06, se bude konat v úterý 26. 5. 2015 od 9:00 do 18:00 v Malém sále Městské knihovny v Praze (Mariánské náměstí 1).

Vydáno

Norský týden v Ponrepu

Filmová přehlídka Norsk uke / Norský týden, realizovaná jako bilaterální iniciativa v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ06, se uskuteční v termínu od 21. do 27.5.2015 v kině Ponrepo.

Vydáno

Výsledky druhé výzvy v programové oblasti č. 17, program CZ06

7. května 2015 byly Zprostředkovatelem programu odsouhlaseny výsledky verifikace hodnotícího procesu druhé výzvy v programové oblasti č. 17 – Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v Programové oblasti vyhlášené 23. října 2014.

Vydáno

Verifikace procesu hodnocení - Programová oblast 17

Dne 20. dubna 2015 zahájilo Ministerstvo financí verifikaci procesu hodnocení v rámci výzvy k předkládání žádostí o grant v programové oblasti č. 17 – Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví v Programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění.

Vydáno

Zahájení obnovy novogotického templu v Krásném Dvoře

Dne 4. března 2015 byl oficiálně zahájen projekt „Obnova novogotického templu v zámeckém parku v Krásném Dvoře“ podpořený grantem z programu CZ06 Kulturní dědictví a současné umění přesahujícím 13 milionů korun.