Zvolte si oblast:

Vyhlášení výzvy v Programu CZ07 – „Program Spolupráce škol a stipendia“

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 26. srpna 2014 vyhlásil Dům zahraniční spolupráce (DZS), zprostředkovatel programu CZ07 - „Program Spolupráce škol a stipendia“, otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů. Termín uzavření výzvy je 29. října 2014. Výzva je vyhlášena na aktivity z fondů EHP i Norských fondů. Konkrétně se jedná o projekty mobilit a stáže (fondy EHP a Norské fondy) a projekty institucionální spolupráce (fondy EHP a Norské fondy).

Program „Spolupráce škol a stipendia“ celkově usiluje o podporu lidských zdrojů a znalostní základny v České republice a posiluje spolupráci mezi českými vzdělávacími institucemi a vzdělávacími institucemi v donorských zemích.

Více informací k vyhlášené výzvě naleznete přímo na webových stránkách DZS – EHP a Norské fondy.