Zvolte si oblast:

Vyhlášení výzvy v rámci Programu CZ07 – „Spolupráce škol a stipendia“

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 26. ledna 2015 vyhlašuje Dům zahraniční spolupráce, Zprostředkovatel programu CZ07 - „Program Spolupráce škol a stipendia“, otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů. Termín uzavření výzvy je 26. března 2015 v 15:00. Výzva je vyhlášena na aktivity z EHP a Norských fondů. Konkrétně se jedná o projekty mobilit a stáže a projekty institucionální spolupráce.

Program Spolupráce škol a stipendia usiluje o podporu lidských zdrojů a znalostní základny v České republice a posiluje spolupráci mezi českými vzdělávacími institucemi a vzdělávacími institucemi v donorských zemích.

Celková alokovaná částka pro tuto výzvu v rámci EHP fondů činí 211 390 EUR, tzn. 5 601 828 CZK. Celková alokovaná částka pro tuto výzvu v rámci Norských fondů činí 2 674 444 EUR, tzn. 70 872 751 CZK.

Více informací a text výzvy naleznete na stránkách Domu zahraniční spolupráce.