Zvolte si oblast:

Setkání k průběhu implementace Fondů EHP a Norska 2014-2021 v České republice a příklady dobré praxe

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají donorské státy Norsko, Island a Lichtenštejnsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce se státy střední, východní a jižní Evropy. Právě velký důraz na sdílení a výměnu zkušeností mezi donory a příjemci grantů je důležitým aspektem, kterým se tyto fondy odlišuje od fondů EU. ČR je příjemcem od svého vstupu do Evropské unie v roce 2004. Právě finišující programové období je pro ČR celkově třetím a na jeho konci dosáhnou získané prostředky výše 11 mld. Kč. 

„V současnosti už byla naprostá většina výzev ukončena a prostředky byly alokovány mezi úspěšné projekty, kterých bylo již podpořeno 726, a smluvně je zajištěno více než 90 % finančních prostředků. Velmi zdařilá a aktivní je také bilaterální spolupráce českých subjektů s partnery z donorských států v rámci iniciativ Bilaterálního fondu. Poslední z plánovaných výzev budou vyhlášeny v Programu Životní prostředí do konce tohoto roku,“ uvedl náměstek ministra financí Jiří Valenta.

Samotné setkání však nebylo zaměřeno jen na obecné shrnutí stavu implementace, ale bylo především reflexí dosavadních konkrétních výsledků, které realizace Fondů EHP a Norska v České republice přinesla. Projekty, které byly na konferenci představeny, jsou bezesporu ukázkou rozmanitosti prioritních oblastí podporovaných z Fondů EHP a Norska. Jsou odrazem příkladů dobré praxe a věříme, že budou skvělou inspirací pro další období. 

Dne 30. září 2022 vyšel ke konferenci článek v Lidových novinách, který můžete shlédnout zde:

Dokumenty ke stažení