Zvolte si oblast:

Aktualizace výzev BALP1, BAZD2 a BASP1 k předkládání žádostí o grant

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Zprostředkovatel programu oznamuje aktualizaci Výzev BALP1, BAZD2 a BASP1 k předkládání žádostí o grant na financování bilaterálních iniciativ z Fondu pro bilaterální vztahy na programové úrovni financovaného z Norských fondů 2014 – 2021.


Aktualizace reaguje na přijetí nového nařízení Komise (EU) 2023/2831 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které nahrazuje nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 a stanovuje nové limity a pravidla pro podporu de minimis. Tímto dochází k ukončení přechodného období pro aplikaci nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 s platností do 30. června 2024 a následujícím změnám:  

  • Navýšení limitu podpory: celková výše podpory de minimis pro jeden podnik nesmí nově v tříletém období přesáhnout částku 300 000 EUR (dříve 200 000 EUR).
  • Změna rozhodného období: rozhodné období pro určení limitu de minimis nově zahrnuje 3 roky předcházející dni poskytnutí podpory, namísto dosavadního započítávání současného a 2 předchozích fiskálních roků.

 

Aktualizace se týká následujících dokumentů:

  • Text Výzev BALP1, BAZD2 a BASP1 : informace o podmínkách veřejné podpory (kap. XI), kritérium oprávněnosti (kap. XII)
  • Příloha 1 - Zpracování žádosti o grant: prohlášení o veřejné podpoře
  • Příloha 2 - Kritéria formálních náležitostí, kritéria oprávněnosti a věcná kritéria: kritérium oprávněnosti č. 6

Pro snazší orientaci jsou provedené změny v textu barevně zvýrazněny.

V souvislosti s výše uvedenými změnami došlo k aktualizaci formuláře Prohlášení o veřejné podpoře (Příloha 2E Pokynu).