Zvolte si oblast:

Zlepšení v oblasti zacházení s pachateli a v oblasti podpory obětí v případech domácího a genderově podmíněného násilí v ČR

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 15. 11. 2023
  • Doplněny odkazy, fotogalerie ze závěrečné konference projektu

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuLidská práva
Název projektuZlepšení v oblasti zacházení s pachateli a v oblasti podpory obětí v případech domácího a genderově podmíněného násilí v ČR
Internetové stránky projektu

Web projektu: www.violeceoff.cz

Článek o závěrečné konferenci a výstupech projektu: S pachateli násilí je třeba pracovat, pouhý trest obětem bezpečí nezajistí

Číslo projektuLP-PDP7-001
Realizátor projektu

Institut pro kriminologii a sociální prevenci

Status

Předpokládaná doba realizace: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023

Další informace

Cílová skupina:

1.  Oběti a pachatelé domácího a genderově podmíněného násilí
2. Zástupci relevantních státních institucí a subjektů působících v rámci systému trestní justice, Odborná a laická veřejnost

Webové stránky: https://violenceoff.cz/

Schválený grant

7 650 000 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Projekt Institutu pro kriminologii a sociální prevenci se zaměřuje na systém zacházení s pachateli a podporu obětí v případech domácího a genderově podmíněného násilí (DGPN).

Hlavním cílem projektu je, na základě dosažených poznatků, navrhnout účinná opatření k vytváření odpovídajícího systému zacházení s pachateli DGPN, který povede ke zlepšení situace obětí DGPN, a to prostřednictvím omezování újmy způsobené násilnými osobami. Výsledky projektu by měly sloužit relevantním institucím zodpovědným za tvorbu politiky a účinných strategií v oblasti DGPN.

Klíčové aktivity:

  1. Zmapování současného stavu v oblasti zacházení s pachateli DGPN a v oblasti podpory obětí DGPN (doma i v zahraničí), identifikace příkladů dobré praxe (doma i v zahraničí) a nedostatků stávajícího systému práce s pachateli DGPN rovněž se zřetelem na zacházení ve výkonu trestu odnětí svobody.
  2. Zhodnocení stávajících opatření aplikovaných vůči pachatelům DGPN prostřednictvím analýzy: právní úpravy, statistických údajů a soudních spisů.
  3. Realizace výzkumných aktivit, tj. expertní šetření a hloubkové rozhovory s relevantními aktéry (NNO,pachatelé, oběti) zaměřené na mapování jejich potřeb ve smyslu účinného zacházení s pachateli DGPN a ochrany obětí a předcházení jejich dalšího ohrožení.
  4. Formulace doporučení pro politiku v oblasti systematického zacházení s pachateli DGPN a podpory obětí DGPN za účelem redukce systémových nedostatků a posílení dobré praxe.