Zvolte si oblast:

Zahajovací konference programu Spravedlnost

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 20. března 2019 byl v barokním refektáři kláštera Dominikánů v Praze oficiálně zahájen program Spravedlnost spolufinancovaný z Norských fondů.

Během programového období Norských fondů 2014 – 2021 bude rozděleno přes 170 milionů korun na projekty zaměřené na podporu nápravných zařízení, posílení právního státu a zvýšení účinnosti soudního systému. Tyto finanční prostředky budou rozděleny mezi tři předem definované projekty a projekty jedné otevřené výzvy.

Slavnostní akce se zúčastnili odborníci z oblastí programové podpory a zástupci veřejné správy. Důležitost podpory českého nápravného systému podtrhla osobní účast ministra spravedlnosti Jana Kněžínka a velvyslance Norského království Roberta Kvileho. Přítomni byli také zástupci Ředitelství norské nápravné služby, Rady Evropy, Vězeňské služby, Probační a mediační služby a neziskového sektoru z oblasti justice.

Účastníci konference byli seznámeni s Programem Spravedlnost, který se zaměřuje na dvě programové oblasti, a to „Nápravná zařízení a vazba“ a „Účinnost a účelnost soudního systému, posílení právního státu“. Vyjma plánovaných aktivit a náplně Programu Spravedlnost měli účastníci konference možnost vyslechnout zajímavou prezentaci na téma práce s vězni z pohledu hlavního kaplana Vězeňské služby ČR.

Zprostředkovatel programu, předpokládá vyhlásit výzvu ve třetím čtvrtletí tohoto roku. Začátek realizace předem-definovaných projektů se rovněž předpokládá na letošní rok.

Dokumenty ke stažení