Zvolte si oblast:

Systém společného vzdělávání v justici - sdílení zkušeností s norskými partnery

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ve dnech 18. – 20. dubna 2023 se uskutečnila již čtvrtá zahraniční cesta v rámci bilaterární spolupráce v projektu Systém společného vzdělávání, který je financován z programu Spravedlnost z finančního mechanismu Norské fondy 2014–2021. Cesta s názvem Common International Workshop II v ČR navazovala na již realizovanou cestu do Norska s cílem porovnávání systémů v ČR a Norsku, především pak práci s odsouzeným, jejich zaměstnávání a porovnávání vzdělávacích systémů.

První den se norská delegace vydala na návštěvu věznice Příbram, kde byla seznámena s organizací Vězeňské služby ČR, následně si prohlédli samotnou věznici. Kolegy zaujaly oddíly s vysokým stupněm zabezpečení a pracovní haly pro odsouzené, jejichž výstavba byla financována norskými fondy. Druhý den Norové navštívili středisko Probační a mediační služby ČR v Českých Budějovicích. Proběhla prohlídka programového centra, včetně praktických ukázek práce s klienty. Odpoledne zavítali do Probačního domu v Písku, jehož výstavba byla rovněž realizována díky norským fondům.

Pracovní návštěva byla zakončena exkurzí Vazební věznice Praha – Ruzyně a ženské věznice v objektu Řepy. Program uzavřela společná večeře za účasti ředitele Vazební věznice Praha – Ruzyně Zbyška Trepeše a náměstka ministra spravedlnosti Karla Dvořáka. Norští kolegové chválili kladný a otevřený přístup řadových zaměstnanců ke všem vzneseným otázkám týkajících se personální situace v navštěvovaných objektech, počtů odsouzených a práce s nimi, jejich zaměstnávání uvnitř i vně objektů.

Cílem projektu je vytvoření systému společného vzdělávání pro zaměstnance Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby, pro sociální kurátory, zaměstnance NNO, další zaměstnance resortu ministerstva spravedlnosti a odborníky v relevantních oblastech. Doposud totiž vzdělávání probíhalo odděleně, tj. bez sdílení informací a zkušeností.

Projekt: Systém společného vzdělávání
Realizátor: Ministerstvo spravedlnosti ČR
Více o projektu: zde