Zvolte si oblast:

Do běhu „Proti předsudkům“ se zapojí špičky evropské justice

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Společný cíl ke snížení recidivy, větší bezpečnosti ve společnosti a inkluze sdíleli experti v Praze.

Ve dnech 1. - 3. listopadu 2023 se v Praze sešli zástupci evropského vězeňství a probace se zástupci Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby a občanského sektoru.

Česká nezisková organizace Žlutá stužka , z. s. uspořádala kulatý stůl: Yellow Ribbon – Growing European Together - s ambicí ukázat tento formát zahraničním partnerům a inspirovat je, aby tuto myšlenku přivezli do svých domovských zemí. Ředitelka této organizace Gabriela Slováková odstartovala před devíti lety osvětový běh Yellow Ribbon Run (YRR), který přivezla ze Singapuru. YRR každoročně propojuje lidi z veřejného, soukromého a neziskového sektoru, s lidmi s trestní minulostí i s těmi, kteří jsou stále ve výkonu trestu. Společně běží proti předsudkům a dávají druhou šanci. Cílem je snížení recidivy a větší bezpečí ve společnosti. Všichni účastníci jsou připraveni přinést tento formát do svých zemí.

"Kulatý stůl je první významnou mezinárodní aktivitou, která dostává Žlutou stužku do povědomí evropské justice. Již nyní víme, že všichni účastníci budou hledat cesty, jak navštívit naší akci v ČR, a jak realizovat Yellow Ribbon Run ve svých zemích. Z toho jsem opravdu dojatá," říká Gabriela Slováková, ředitelka Žlutá stužka, z.s. a iniciátorka Yellow Ribbon Run v ČR.

Hlavní aktivitou kulatého stolu byla prezentace projektu Yellow Ribbon Run a jeho významu pro společnost. "Yellow Ribbon Run je příležitostí pro navázání kontaktů s vězeňskou službou, dalšími veřejnými institucemi a neziskovými organizacemi, rodinami lidí ve výkonu trestu nebo akademiky, které při jiných příležitost není snadné zažít. Všichni zde oblékneme tričko se žlutou stužkou. V tričku nepoznáte, kdo je kdo. Vždy je skvělé, když nevládní organizace a stát spolupracují," říká Kateřina Šlesingerová, náměstkyně ředitelky pro probaci a mediaci, Probační a mediační služba.

Partnerem této události je norská vězeňská služba. Na akci byli přítomni zástupci z Norska, Lotyšska, Litvy, Polska, Rumunska, Chorvatska, Rady Evropy a zároveň Singapuru a Nizozemska, kteří se prezentovali on-line.

"Náš partner - norská vězeňská služba - je nám velkou oporou, která nám pomáhá sdílet naše nápady a budovat síť Yellow Ribbon - Growing European Together," dodává Gabriela Slováková. Norskou vězeňskou službu zastupovala Ida Lindmo, Country manager, International Unit, KDI. "Vidím tolik známých tváří, což mi připomíná to, co obvykle říká Kim Ekhaugen (ředitel mezinárodní kanceláře, KDI, který se akce nemohl zúčastnit), že mezinárodní spolupráce znamená jednu velkou šťastnou rodinu. Domnívám se, že iniciovat hnutí a podporovat integraci těch, kteří byli postiženi uvězněním, je zásadní pro jejich opětovné začlenění do společnosti. Kulatý stůl Yellow Ribbon je pro nás významnou příležitostí ke spolupráci, vzájemnému učení a nadšení pro světlou budoucnost osob, které zažily problémy spojené s uvězněním," dodává Ida Lindmo.

Třetí den akce strávili zástupci Kulatého stolu v Otevřené věznici Jiřice. Workshop zahájila Hana Prokopová, ředitelka Otevřené věznice, která hovořila o významu intenzivního a individuálního přístupu, který je v této unikátní věznici inspirované norským modelem uplatňován v programu zacházení.

Hlavní akcí projektu Yellow Ribbon je běh pořádaný pro veřejnost. Koná se každoročně v červnu v Praze. V roce 2023 se do běhu přihlásilo 800 běžců. V příštím roce, v rámci 9. ročníku Yellow Ribbon Run, dají čeští běžci druhou šanci tátům s trestní minulostí. Žlutá stužka upozorňuje na dopady uvěznění na rodiny uvězněných otců a zejména na jejich děti.

Text: Žlutá stužka z.s. - TZ - YR Round Table (.PDF, 315 kB)

 

Uspořádání Kulatého stolu a na něj navazující návrh akčního plánu osvěty Yellow Ribbon - Growing European Together jsou financovány Norskými fondy v rámci programu Spravedlnost.

Víc o projektu: Yellow Ribbon – Growing European Together – Yellowribbon

Žlutá stužka z.s.: www.yellowribbon.cz