Zvolte si oblast:

2016

Informace k EHP fondům pro období 2009 - 2014 pro program CZ02. Chronologicky řazená data.

ilustrace

Vydáno

Mezinárodní konference UrbanAdapt

Mezinárodní konference s celým názvem "Plánování adaptací na změnu klimatu ve městech s využitím přírodě blízkých řešení", se uskuteční 17. - 18. října 2016 na Magistrátu hlavního města Prahy.