Zvolte si oblast:

Seminář pro příjemce grantů v rámci Programu Spolupráce škol a stipendia

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Zprostředkovatel programu Spolupráce škol a stipendia (nesoucí také označení CZ07) Dům zahraniční spolupráce (DZS) zorganizoval dne 12. listopadu 2015 Seminář pro konečné příjemce.

Seminář, který se uskutečnil v Praze, byl zaměřen především na rozvoj projektových partnerství. Vedlejším výstupem ze semináře pak byla evaluace a diseminace výsledků projektové spolupráce a příkladů dobré praxe. V rámci semináře byli zástupci vzdělávacích institucí seznámeni se statistickými údaji k výsledkům výzev v rámci programu.

Představena jim byla také možnost získání grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni. Dále byly v rámci programu prezentovány konkrétní příklady projektových partnerství, v diskusi se zprostředkovatelem a dalšími účastníky bylo možné tematizovat praktické záležitosti i přínosy projektu pro oba partnery, resp. pro zapojené účastníky.

Více informací o semináři a také o programu CZ07 naleznete na webových stránkách DZS.