Zvolte si oblast:

Matematické vzdělávání na technických školách a univerzitách

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Díky projektu METMAS (Mathematical Education Through Modelling Authentic Situations), se mohou studenti se zájmem o matematiku a statistiku, pravidelně účastnit seminářů a workshopů, na kterých se setkají jak s českými tak zahraničními odborníky.

Příkladnou ukázkou podobné spolupráce je workshop, který se uskutečnil začátkem února (1. - 3. února 2016) v areálu Vysokého učení technického v Brně.

Workshopu se zúčastnili mimo jiné profesoři a odborníci z Velké Británie, Španělska a Norska.

Manažer projektu, Josef Rebenda, dodává: „Hlavním cílem je spojit lidi, kteří se zajímají o matematické vzdělávání, modelování a realistické aplikace matematických modelů ve výuce na vysokoškolské úrovni“.

Projekt METMAS je podpořen z EHP a Norských fondů, z Programu CZ07 zaměřeného na „Spolupráci škol a stipendia“.

Více o projektu, proběhlých workshopech a plánovaných akcí se dozvíte na stránkách projektu.