Zvolte si oblast:

2014

Aktuální informace k Programu CZ11 v roce 2014.

ilustrace

Vydáno

Aktualizace Pokynu pro žadatele a prodloužení uzávěrky pro předkládání žádostí o grant v rámci Programu CZ11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“

V rámci výzvy k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu pro programovou oblast č. 27 na Aktivitu I. - „Psychiatrická péče‘‘ a Aktivitu II. - ,,Péče o děti“ došlo k aktualizaci Pokynu pro žadatele, konkrétně u Přílohy č. 1 Žádost o poskytnutí grantu sub-projektu.

Vydáno

Semináře pro žadatele v rámci Malého grantového schématu Programu CZ11

V rámci výzvy Malého grantového schématu pořádá Ministerstvo zdravotnictví semináře pro žadatele určené všem oprávněným žadatelům o poskytnutí grantu na sub-projekty Malého grantového schématu pro Aktivitu I. „Psychiatrická péče“ a pro Aktivitu II. „Péče o děti“ v rámci programu CZ11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“.

Vydáno

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu v Programu CZ11 na Aktivitu I. - „Psychiatrická péče‘‘ a Aktivitu II. - „Péče o děti“

Ministerstvo zdravotnictví jako Zprostředkovatel Malých grantových schémat v rámci Programu CZ11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ vyhlašuje dne 15. října 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu (MGS) pro programovou oblast č. 27 na Aktivitu I. - „Psychiatrická péče‘‘ a Aktivitu II. - ,,Péče o děti“.

Aktualizováno

Kontaktní seminář - Program CZ11 „iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ (Pozvánka)

Dne 23. 4. 2014 se v Praze uskuteční kontaktní seminář pro oprávněné žadatele v rámci připravovaných výzev Programu CZ11 - „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009 - 2014. Pro účast na semináři je nutné vyplnit Žádost, která je uvedena v příloze č. 7 pozvánky, a to dle instrukcí uvedených v pozvánce na kontaktní seminář. Součástí příloh pozvánky na kontaktní seminář je také zveřejnění plánovaného věcného zaměření výzev a harmonogram. Tyto dokumenty nejsou finálním textem výzev. Slouží potenciálním žadatelům k posouzení, zda jsou jejich projektové žádosti relevantní k předložení v rámci otevřených výzev Programu CZ11. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.