Zvolte si oblast:

Vyhlášení Doplňkové výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci malých grantových schémat Programu CZ11

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo zdravotnictví jako Zprostředkovatel malých grantových schémat v rámci Programu CZ 11 "Iniciativy v oblasti veřejného zdraví" vyhlásilo dne 23. září 2015 výzvu k předkládání žádostí o grant na dodatečné aktivity.

Žádosti lze podávat do Aktivity I. "Psychiatrická péče‘" a do Aktivity II. "Péče o děti".

Oprávněnými žadateli jsou výhradně příjemci grantu sub-projektů v Programu CZ11 podpořených ve výzvě pro malá grantová schémata, která byla vyhlášena 15. 10. 2014.

Uzávěrka pro předkládání žádostí je 2. listopadu 2015 v 15:00 hod.

Více informací o výzvě naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví