Zvolte si oblast:

Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ13 - Rovné příležitosti žen a mužů
Název projektuDomácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života
Internetové stránky projektu

http://www.tojerovnost.cz/cs/o-nas/projekty/projekt-cz13

Číslo projektuNF-CZ13-PDP-2-002-01-2014
Příjemce

Úřad vlády České republiky

Partner

norská nezisková organizace - Alternative til Void

Popis projektu

Domáci násilí páchané na ženách a omezené možnosti sladení pracovního, soukromého a rodinného života jsou jedním z hlavních překážek dosažení rovnosti žen a mužů v ČR. Data ukazují, že domácí násilí (páchané zejména na ženách) je v ČR závažným společenským problémem. Dle výzkumu Sociologického ústavu Akademie věd ČR z roku 2003 zažilo během svého života některou z forem násilí ze strany partnera 38 % českých žen.

Z mezinárodního srovnání rovněž vyplývá, že zejména ženy čelí na trhu práce řadě překážek spojeným s jejich rodičovstvím a nedostatečnými možnostmi sladění pracovního, soukromého a rodinného života. ČR dosahuje v rámci EU nejvyššího propadu v míře zaměstnanosti žen v období typickém pro mateřství. Omezená dostupnost předškolních zařízení spolu s nevhodnými formami podpory rodičovství způsobuje prohlubující se absenci žen s dětmi na trhu práce. To vede k nevyužití jednoho z mála prorůstových ekonomických zdrojů České republiky.

Cílem programu a tohoto předem definovaného projektu je reagovat na tyto identifikované překážky a přispět k rozvoji rovnosti žen a mužů v ČR.

Jedná se o jediný projekt, který bude realizován v rámci Programu CZ 13 a je tedy přímo navázán na naplnění výstupů a výsledků tohoto programu.

 

Schválený grant

21 198 823 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 21.8.2014, Datum ukončení: 30.4.2017