Zvolte si oblast:

Výsledky 1. otevřené výzvy Programu CZ08 – „Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie“ (zachycování a ukládání oxidu uhličitého)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

V rámci 1. otevřené výzvy Programu CZ08 vyhlášené 31. března 2014 bylo předloženo 5 žádostí o grant. Hodnotící komise doporučila k verifikaci všechny předložené žádosti. Jeden z žadatelů v průběhu verifikace odstoupil od projektu.

Dne 15. ledna 2015 byly Zprostředkovatelem programu (Ministerstvem financí) odsouhlaseny výsledky verifikace a následně byly 16. a 23. ledna 2015 schváleny granty pro realizaci 4 projektů.

Žadatelé byli o svém výsledku vyrozuměni písemně prostřednictvím datové schránky a IS CEDR.

V případě dotazů k výsledkům verifikace, kontaktujte manažera programu Ing. Jiřího Hodíka (jiri.hodik@mfcr.cz , 257 044 583).

Další výzva již nebude vyhlašována.

Detaily ohledně schválených projektů a podmínek jejich realizace naleznete v přílohách.

Dokumenty ke stažení