Zvolte si oblast:

Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice (REPP-CO2)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 28. 12. 2015
  • přidání internetových stránek projektu

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuPilotní studie a průzkumy pro CCS technologie
Název projektuPříprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice (REPP-CO2)
Internetové stránky projektu

http://www.geology.cz/repp-co2

Číslo projektu---
Příjemce

Česká geologická služba

www.geology.cz

Místní partner projektu

Centrum Výzkumu Řež s.r.o. (CVŘ)

Masarykova univerzita - Ústav fyziky Země (ÚFZ)

Miligal, s.r.o.

ÚJV Řež a.s.

Vysoká škola báňská (VŠB) – Technická univerzita Ostrava

Popis projektu

Hlavním zaměřením projektu je geologické ukládání CO2. Projekt je zásadním krokem pro posun úrovně technologické připravenosti z úrovně technologie ověřené v laboratoři na úroveň technologie ověřené v relevantním prostředí. Dílčí cíle projektu zahrnují mimo jiné posouzení vybrané geologické struktury (vytěženého ložiska ropy) jako potenciálního úložiště pro výzkumný pilotní projekt geologického ukládání CO2, posouzení potenciálu horninových struktur karpatské soustavy v ČR pro tento účel a výměnu informací a konkrétní výzkumnou spolupráci s norským partnerem.

Schválený grant

61 321 782 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016