Zvolte si oblast:

Pokyn NKM pro způsobilé výdaje

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 20. 2. 2023
 • Aktualizace Pokynu - verze 2
 • Přidána i stará verze Pokynu
 • Aktualizace Pokynu - verze 3
 • Aktualizace Pokynu - verze 4
 • drobná úprava příloh v textu
 • aktualizace Pokynu - verze 5

Aktuální verze Pokynu:

Dne 14. února 2023 byla schválena 5. verze Pokynu NKM pro způsobilé výdaje v rámci FM EHP/Norska 2014 – 2021. Aktuální revize zahrnuje následující:

 • upřesnění pravidel pro vykazování osobních výdajů;
 • úpravu pravidel pro vykazování sazeb cestovních výdajů pomocí per diems (nová příloha č.3 Pokynu).
   

Minulé změny:

Dne 12. dubna 2021 byla schválena 4. verze Pokynu NKM pro způsobilé výdaje v rámci FM EHP/Norska 2014 – 2021. Aktuální revize zahrnuje následující:

 • úpravu pravidel pro investiční a neinvestiční výdaje v souvislosti se změnou související legislativy;
 • upřesnění pravidel pro vykazování režijních a paušálních výdajů;
 • upřesnění pravidel pro vykazování osobních výdajů.
 

Dne 6. května 2020 byla schválena 3. verze Pokynu NKM pro způsobilé výdaje v rámci FM EHP/Norska 2014-2021.

Úpravy pokynu zahrnují následující:

 • úpravu definice 3E v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole;
 • upřesnění pravidel pro označování účetních dokumentů;
 • upřesnění pravidel pro dokládání služebních cest;
 • upřesnění nezpůsobilých výdajů;
 • upřesnění pravidel pro vykazování dobrovolnické práce;
 • doplnění přílohy - Přehled typů podkladů ke způsobilým výdajům. Ostatní přílohy zůstávají v platnosti.

 

Pokyn byl aktualizován dne 19. prosince 2019. Revize Pokynu zahrnovala zejména následující:

 • upřesnění pravidel pro způsobilost osobních výdajů na mzdy a platy;
 • upřesnění pravidel pro způsobilost výdajů za neuskutečněnou služební cestu;
 • upřesnění pravidel pro přepočet z cizích měn;
 • upřesnění pravidel pro vykazování výdajů formou zprávy osvědčující způsobilost realizovaných výdajů;
 • doplnění přílohy - vzoru zprávy osvědčující způsobilost realizovaných výdajů.

Aktuální verze:

 

Původní verze: