Zvolte si oblast:

#OurStories aneb co se podařilo

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 21. 5. 2024
  • Přidáno úvodní video a upraven text

 

Fondy EHP a Norska jsou financovány Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Mají dva cíle – přispět ke snižování rozdílů v Evropě, a to jak v sociální, tak v ekonomické oblasti, a posílit vztahy mezi dárcovskými a přijímajícími státy. To posiluje evropský vnitřní trh a vede k větší prosperitě Evropy.  

Česká republika je příjemce těchto fondů od roku 2004. Za 20 let podpořily Fondy EHP a Norska v České republice téměř 1 900 zajímavých projektů za necelých 11 mld. Kč.

Nyní představujeme některé z podpořených projektů z posledního období Fondů EHP a Norska (2014-2021) ve videích kampaně #OurStories. Tyto projekty se zaměřují na různé oblasti podpory - vědy, životního prostředí, kultury, zdravotnictví, vzdělávání a justiční spolupráce. Přispívají k rozvoji lidských práv, inkluzi Romů a posilování občanské společnosti.

Podívejte se na příklady toho, co se podařilo.

Projekt Troufni SI pomáhá mladým lidem uskutečnit nápady

První z projektů kampaně #OurStories je z prostředí Skautského Institutu, který díky projektu Troufni SI podpořil již na 150 mladých lidí v jejich nápadech a vizích. Ve videu se o svou zkušenost podělili Eliška, Bára a Yash. Troufni SI i Ty na svůj nápad. 

Projekt VOL Mentorink pomáhá lidem ve výkonu trestu odnětí svobody zorientovat se ve společnosti

Video ukazuje, jak projekt VOL Mentorink podporuje vězněné i čerstvě propuštěné v pozitivních stránkách jejich rozvoje a aktivuje je k řešení problémů i změně postojů tak, aby se za krátkou dobu opět neobjevili za mřížemi. Nyní prochází mentorinkem 150 klientů a klientek z pěti českých věznic. Projekt pracuje nejen s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody (zhruba 6 měsíců před propuštěním), ale i po propouštění (opět přibližně 6 měsíců). 

Děti se díky projektu učí aktivnímu občanství

Projekt Společně s dětmi proti suchu vznikl ve spolupráci Základní školy Prameny, Rousínov, Vzdělávacího a kulturního centra Broumov, spolku Živá voda, z. s. a norského zahraničního partnera - školy Namsos barneskole. Dětem přináší nejen vědomosti o ochraně přírody, ale také praktické dovednosti, hodnoty a pocit vlastního přínosu společnosti.

Město Tábor bere spolupráci s romskou komunitou jako příležitost

Projekty Všichni společně a Motivace ke vzdělávání od školky až po střední - podpora dětí i rodičů pomáhají zmenšovat propast mezi Romy a majoritní společností. Projekty jsou podpořeny Norskými fondy prostřednictvím programu Lidská práva. Cílem programu je zlepšit situaci v oblasti lidských práv (včetně oblasti domácího a genderově podmíněného násilí) a bojovat proti diskriminaci a extremismu v České republice.

Spojeno sklem! Propojení dědictví uměleckého sklářství, romské komunity a norských umělců

Železný Brod je městem s bohatou tradicí sklářství, které je specifické zaměřením na umělecké zpracování. Městské muzeum v Železném brodě se zaměřuje na prezentaci uměleckého sklářství veřejnosti, jeho expozice ale v posledních letech již postrádala moderní přitažlivost i vyhovující klimatické, světelné a bezpečnostní podmínky. Navíc opomíjela důležitou spojitost sklářství s místní romskou komunitou. To vše nyní řeší projekt Spojeno sklem!, který má posílit proslulost železnobrodské sklářské tradice doma i ve světě.  

Projekt #StopNenavisti poprvé otevírá debatu o obtěžujícím chování vůči veřejně aktivním ženám

Projekt Fóra 50 %  #StopNenavisti: Osvěta o různých formách násilí vůči veřejně aktivním ženám upozornil na téma, které se v české společnosti příliš neřeší. Ženy jsou totiž ve veřejném prostoru vystaveny násobně většímu počtu útoků na svou osobu než muži.

Ostravský projekt REPLACE – Zeleň místo betonu přináší proměnu betonových ploch v atraktivní zelené lokality

Projekt se v Ostravě snaží řešit problematiku problematiku dopadů klimatických změn ve městě transformací nevyužívaných betonových ploch na zelené zóny, které mají schopnost regulovat okolní teplotu, zlepšovat kvalitu ovzduší a vytvářet příjemnější životní prostředí pro občany i návštěvníky města. Projekt navazuje na prioritu Zdravé město zakotvenou ve Strategickém plánu Ostravy. Tímto způsobem se město aktivně zasazuje o zlepšení kvality života obyvatel a adaptaci na klimatické změny.

Lokální akce, globální dopad: studenti z Přelouče se zapojují do projektu Mladí pro klima

Projekt Mladí pro klima zapojuje mladé lidi, vzdělavatele a samosprávy do ovlivňování klimatické změny. Je realizován Střediskem ekologické výchovy SEVER a zaměřuje se na motivaci a zapojení mladé generace do ochrany klimatu na místní úrovni. Snaží o změnu myšlení, posílení odpovědnosti vůči přírodě a přípravu nové generace na budoucnost v harmonii s životním prostředím.

Týmy duševního zdraví pro děti a dospívající jako budoucnost českého školství

Základní školy na Kutnohorsku byly v uplynulých dvou letech součástí unikátního pilotního projektu. Ten přináší do českých škol nový pohled na problematické chování dětí, na jeho příčiny i na způsob, jakým se s ním vypořádat. Klade důraz na psychické zdraví dětí a přivádí do školy tým odborníků.

PROFiBONE – vzniká přelomový materiál pro biomedicínu. Lze z něj tisknout kostní náhrady

Česko-Islandský projekt PROFiBONE přináší inovativní 3D tištěné kostní implantáty, navržené dle potřeb pacientů a podporující hojení kostí. Přelomový materiál vyvíjejí vědci z CEITEC VUT Brno, ve spolupráci s Lékařskou fakultou v Plzni Univerzity Karlovy a s islandskými partnery. Z něj tisknou implantáty, které mohou být vymodelované přesně na míru pacientovi a obohacené o další potřebné bioaktivní látky.